Podczas tegorocznej rekrutacji, na kandydatów na studia w UMCS czeka 7060 miejsc na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach niestacjonarnych.

1. Do kiedy?

7 lipca zostanie zakończony pierwszy etap rekrutacji, czyli rejestracja na studia oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych.

Następnie 11 lipca Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zakończą postępowania i ogłoszą listy rankingowe oraz listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

Od 13 do 15 lipca uczelnia będzie przyjmować dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

2. Co?

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w naszej Uczelni mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

 

Nowości!

W tym roku Wydział Chemii UMCS przygotował nową ofertę dla absolwentów szkół średnich. Mowa o specjalności chemia renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej – jest to unikalny kierunek z pogranicza nauk ścisłych i artystycznych. Na nową specjalność można się zapisywać do 7 lipca – warto się spieszyć, bo w ramach limitu przyjętych zostanie tylko 20 osób.

3. Gdzie?

 

W tegorocznej rekrutacji zapraszamy także kandydatów do aplikowania na nowe kierunki studiów:
Na Wydziale Humanistycznym:
– Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia,
Na Wydziale Politologii:
– Produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia,
– Studia Wschodnie – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne drugiego stopnia.
UMCS będzie kontynuowana idea Własnego Funduszu Stypendialnego – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium będzie można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną.

Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:
– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0,
– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,

 

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4 000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.


 

 

By Marcelina Burda

Jestem specjalistką ds. nekrologów. Pasjonuje się też kinem, serialami oraz literaturą. Zazwyczaj swoje teksty piszę przy akompaniamencie ulubionych zespołów, lecz w skrajnych przypadkach przy ścieżce dźwiękowej do filmu Ogniem i mieczem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *