11,5 mln zł- tyle miasto Lublin uzyskało pieniędzy w ramach PFRON na wsparcie mieszkańców Lublina z niepełnosprawnościami jako indywidualna pomoc. Znaczna suma powędruje również na realizację programu „Aktywny Samorząd”.

Mimo epidemii cały czas podejmujemy działania na rzecz wsparcia mieszkańców Lublina z niepełnosprawnościami. Jednym z głównych celów strategicznych Miasta jest bowiem umożliwienie realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami zarówno w wymiarze zdrowotnym, społecznym, rekreacyjnym oraz kulturalnym, czyli stworzenie im warunków dla godnego funkcjonowania w społeczeństwie. Służy temu między innymi realizacja zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, w szczególności takich jak: likwidacja barier architektonicznych, technicznych czy też w komunikowaniu się. Poza standardowymi zadaniami określonymi ustawą, w marcu rozpoczęliśmy także realizację kolejnej edycji Programu Aktywny Samorząd, finansowanego również ze środków PFRON. Jest to dodatkowy program mający na celu zmniejszenie bądź też wyeliminowanie barier ograniczających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

W ramach Programu Aktywny Samorząd mieszkańcy Lublina z niepełnosprawnościami mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • prawo jazdy kategorii B,
  • zakup i szkolenie w zakresie obsługi specjalistycznego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej III poziom jakości),
  • zapewnienie opieki dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, celem wsparcia opiekuna w utrzymaniu aktywności zawodowej.

Wnioski o dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd (Moduł I) przyjmowane są do 31 sierpnia.

Miasto Lublin przystąpiło również do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, zapewniającego pomoc finansową tym mieszkańcom, którzy ze względu na stan epidemii utracili możliwość korzystania z zajęć prowadzonych przez placówki rehabilitacji zawodowej i społecznej. Na ten cel Miasto już pozyskało ok. 260 tys. zł, jednak z uwagi na duże zainteresowanie programem będzie składać kolejne zapotrzebowanie na kwotę około 1,5 mln zł. Mieszkańcy Lublina, którzy utracili możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej mogą występować o pomoc finansową w kwocie 500 zł miesięcznie (wsparcie przysługuje przez trzy miesiące) do 4 września.
Wnioski o dofinansowania w ramach programów Aktywny Samorząd (Moduł I) oraz „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (Dział ds. osób niepełnosprawnych), ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, elektronicznie za pośrednictwem platformy System Obsługi Wsparcia, za pośrednictwem poczty lub osobiście.
Więcej informacji o pomocy finansowanej ze środków PFRON, jak również warunkach ich uzyskania można uzyskać w: MOPR, ul. Diamentowa 2, tel. 81 466 53 96, 81 466 63 92 oraz 81 466 53 97 (Program Aktywny Samorząd), e-mail: don@mopr.lublin.eu, w godz. od 7.30 do 15.30.


By Maciej Cieciora

Dziennikarz, konferansjer, student. Szef działu Informacji i Publicystyki w Magazynie Studentów Polformance. Należę do Studenckiego Koła Dziennikarskiego UMCS. Miałem przyjemność pracować i zdobywać nowe doświadczenia w: Telewizja POLSAT, Gazeta Starachowicka – prowadzący dwa internetowe programy- Co Słychać oraz #Sławniprywatnie, Radio ESKA, Echo Dnia Starachowice, TVP3 Kielce. Współprowadziłem również imprezy miejskie, powiatowe oraz wydarzenia kulturalne. Byłem również przewodniczącym VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach. Obecnie studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną na UMCS w Lublinie. Ze światem mediów związany jestem od 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *