Zaproszenie na konferencję poświęconą mediom studenckim

Studenckie Koło Dziennikarskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuję Ogólnopolską Konferencję Naukową „Media akademickie i studenckie w Polsce. Szanse i wyzwania”. Wydarzenie odbędzie się w przestrzeni wirtualnej 6-7 listopada 2020 r. Polformance objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym!

W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się tematy z zakresu szeroko pojętych zjawisk związanych z mediami akademickimi i studenckimi, m.in.: szans i zagrożeń związanych z działalnością mediów akademickich, modelami funkcjonowania mediów akademickich, funkcjonowaniem mediów akademickich w środowisku naukowym i poza nim, sposobem przekazywania informacji, relacją uczelnia-medium akademickie.

Organizatorzy zachęcają uczestników do pomysłowego spojrzenia na zgłaszane tematy. Czekają na wystąpienia analizujące określone medium, jak i problematykę ujętą w szerokim kontekście.
– Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy osoby związane z naukami o mediach, PR, politologią, socjologią, psychologią, kulturoznawstwem oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi. Do zgłoszenia swojego wystąpienia zapraszamy również działających w zawodzie dziennikarzy studenckich oraz pracowników dydaktycznych. – mówi Beata Pietryczuk, prezes SKD UMCS

Jak informują organizatorzy w celu zgłoszenia wystąpienia, proszą o wysłanie: tematu wystąpienia oraz krótkiego opisu wystąpienia do 26 października 2020 r. na adres skd.umcs@gmail.com. Informacja o zakwalifikowaniu referatu do uczestnictwa w konferencji zostanie przekazana za pośrednictwem drogi mailowej do 30 października.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *