WAŻNE
  • Każdy czyta Polformance!

Anna Marek Articles 19

Od końca lutego 2019 pełnię funkcję redaktor naczelnej "Polformance".

Polformance ⓒ 2012 - 2017 Studenckie Koło Dziennikarskie Wydziału Politologii UMCS