Lubelszczyzna

27 posłów z Lubelszczyzny rozpoczęło pracę w Sejmie

460 posłów, którzy uzyskali mandaty w tegorocznych jesiennych wyborach, złożyło ślubowanie i tym samym oficjalnie rozpoczęło pracę w nowej — IX kadencji, którą współtworzy 27 przedstawicieli z województwa lubelskiego. Ślubowali po nowemu Pierwsze posiedzenie otworzył marszałek-senior Antoni Macierewicz, a po…

„Książę Liliput w krainie olbrzymów”

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zdecydował się kandydować wykładowca wydziału Politologii UMCS, Pan Doktor Witold Rewera. Doktor Witold Rewera, startujący z ramienia PiS, to specjalista w dziedzinie międzynarodowego prawa publicznego, wieloletni konsul RP w Rzymie. Jest autorem kilkudziesięciu prac i…