nowy dworzec

Mega inwestycja z pozwoleniem na budowę!

Mega inwestycja, w której skład wchodzą: dworzec autobusowy, parkingi podziemne i nowy układ drogowy tuż przed sylwestrem otrzymała pozwolenie na budowę. W praktyce oznacza to, że lubelski ratusz może rozpocząć postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, a po wyborze prace mogą ruszyć…