II Kongres Edukacji Medialnej

W dniach 17-18 października 2016 r. odbyła się druga edycja Kongresu Edukacji Medialnej. Hasłem tegorocznego zebrania było „Praktyczne podejście do edukacji medialnej”, a także„ Strategie użytkowania mediów-nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele naukowych, edukacyjnych, politycznych i twórczych środowisk. Gośćmi tegorocznego projektu byli między innymi: Pani Anna Ryfczyńska – współtwórczyni Polskiego Centrum Programu „Safer Internet”, kierownik zespołu Szkoleń i Projektów Społecznych w NASK oraz Pan Alek Tarkowski – dyrektor Centrum Cyfrowego.

Kongres powstał przy współpracy Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacji Dzieci Niczyje i Centrum Edukacji Obywatelskiej. W pierwszym dniu spotkania odbyły się obrady plenarne w trzech panelach: „Współczesne praktyki medialne w kontekście wyzwań dla edukacji medialnej”, „(Re)edukacja medialna jako forma profilaktyki”, „Edukacja medialna dla społeczeństwa obywatelskiego”. Drugi dzień składał się z warsztatów na temat edukacji medialnej i wystąpień referatowych przygotowanych przez uczestników kongresu.

Organizatorzy wydarzenia za temat przewodni dyskusji wybrali praktyki medialne jako otwarty zbiór praktyk związanych z mediami czy wokół nich zorientowanych. Uczestnicy żywo omawiali między innymi to, w jaki sposób człowiek może zorganizować swoje życie przy pomocy współczesnych mediów, jak również możliwości zmiany tych zachowań poprzez edukację medialną. Pojawiły się kwestie związane z wszelkimi programami edukacyjnymi, których celem jest zrozumienie funkcjonowania jednostki w zmediatyzowanej rzeczywistości oraz promowanie działań wzmacniających jej podmiotowość i sprawczość.

Na zakończenie spotkania udało się ustalić dalszą strategię rozwoju edukacji medialnej. Prelegenci zgadzali się z tym, że mniejsze środowiska naukowe są lepiej wyposażone w różnego rodzaju narzędzia konieczne do poszerzania wiedzy praktycznej a dany temat wśród wszystkich zainteresowanych. Goście kongresu podzielili się również własnymi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi sytuacji medialnej w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *