O wrażliwości demokracji

„Idea parlamentu niewidzialnych” to temat wykładu, który wygłosił prof. Pierre Rosanvallon. Sobotnie spotkanie odbyło się w Lubelskim Trybunale Koronnym.

Głównymi gośćmi byli m.in. Dziekan Wydziału Politologii prof. dr hab. Iwona Hofman oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. W spotkaniu uczestniczyło również wielu profesorów i studentów.Wykład odbył się w ramach trzydniowej konferencji „40 lat Komitetu Obrony Robotników”. Nie zabrakło krótkiego przywitania, podczas którego Prezydent Krzysztof Żuk podkreślał, że 40-lecie powstania Komitetu Obrony Robotników daje nam pretekst do dyskusji o tamtych wydarzeniach, chociażby o tym, co się działo wskutek powstania KOR-u, każda konferencja czegoś nas uczy. –Dom Słów, to właśnie tutaj staramy się przywoływać historię. Staramy się młodym pokoleniom mówić o naszej przeszłości – podkreślał prezydent Lublina.– Jako miasto powinniśmy być w dyspozycji tym, którzy kształtują– dodał.

Znakomity francuski socjolog i historyk, profesor Pierre Rosanvallon jest twórcą projektu „Opowiedzieć życie”. Jego celem jest przybliżenie tematu dotyczącego zrozumienia społeczeństwa poprzez utworzenie przestrzeni wypowiadania się  jednostek niereprezentowanych w dotychczasowych politycznych i medialnych dyskursach. Podczas spotkania w Trybunale Koronnym każdy z uczestników otrzymał wydany w tym roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej esej Pierre Rosanvallona „Parlament niewidocznych”.

Potrzebę konwersacji w krajach demokratycznych widzą również studenci, którzy uczestniczyli w sobotnim spotkaniu. – Należy prowadzić częste konwersacje o tym systemie. Każdy człowiek powinien wiedzieć, czym jest demokracja. Warto znać zarówno swoje prawa jak i obowiązki z niej wynikające. W sytuacjach problematycznych to właśnie rozmowa jest kluczem do znalezienia rozwiązania– zaznacza Karolina, studentka.

W sobotę profesor ostrzegał przed zagrożeniami związanymi z upraszczaniem demokracji. Grozi to niezrozumieniem jej sensu. Upraszczanie demokracji może doprowadzić do form totalitarnych. – Demokracje są wrażliwe, ponieważ zadają pytania na które trudno odpowiedzieć.  Fikcja w niej jest bardzo ważna, upraszcza się rzeczywistość, by można było nią zarządzać– mówił profesor Pierre.Stworzenie nowego typu demokracji – demokracji narracyjnej jest formą funkcjonowania społeczeństwa, opartego na godności i równości wszystkich uczestników, żywych relacjach, zaufaniu oraz otwartości.Demokracja opiera się na wrażliwości dotyczącej drugiego człowieka.

W państwach i w ich stosunkach istnieje potrzeba debaty intelektualnej, prowadzenia rozmów i negocjacji. Walka intelektualna jest najważniejsza. –Demokracja jest ustrojem, który należy udoskonalać. Nikt nie może być właścicielem oprócz społeczeństwa. Należy pamiętać, że wszyscy jesteśmy uczniami– zaznaczał profesor Pierre.

Jak oceniać udział kobiet w głosowaniu w państwach demokratycznych, jest on pozytywny czy destrukcyjny? Pytała podczas spotkania Magdalena, studentka. – Kobiety mają prawo głosu. Są ważną połową, to nie tylko ekspertki od zarządzania rodziną– odpowiedział profesor Pierre Rosanvallon.

Organizatorami konferencji był Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Fundacja „Ponad Granicami” im. św. Jacka Odrowąża  oraz Wydział Politologii UMCS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *