Produkt historii

Koło Naukowe Historyków UMCS zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „StRuNa”. Dostało pierwszą nagrodę w kategorii „Projekt roku” za redagowanie „Koła Historii” oraz wyróżnienie za „Ciekawostki z historii”. Rozmowę z opiekunem Koła Naukowego Historyków dr hab. Markiem Siomą przeprowadziła Daria Lytvynenko.

Jak długo pełni Pan funkcję Opiekuna Koła Naukowego Historyków i dlaczego akurat tego Koła?

Opiekunem jestem od października 2012 roku. Jest kilka kół, ale to jest najstarsze. Sam do niego należałem kiedyś i mam sentyment do tego. Jako przedstawiciel tego koła uczestniczyłem w pierwszym Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych, który odbył się w Krakowie w 1992 lub 1993 roku.

Czym są „Ciekawostki z historii”, które dostały wyróżnienie w kategorii „Projekt roku”?

To jest nowy projekt i jest to tak naprawdę broszura, nie książka. Był to pomysł Damiana Podoby. Są projekty długofalowe i krótkofalowe. „Koło historii” jest długofalowym projektem. Z kolei „Ciekawostki z historii” – krótkofalowym.

Jak zwykle wygląda praca nad czasopismem „Koło historii”?

Ludzie przesyłają swoje teksty w dowolnym momencie. Nie ma ogłoszenia. To są nie tylko ludzie z Polski. Osoby z innych krajów również piszą do nas. Jest redaktor językowy. Mamy też recenzenta, który zna język ukraiński.

Proces kształtowania czasopisma trwa pół roku. Ukazuje się dwa razy w roku. Mogą to być teksty polityczne, społeczne, filozoficzne, nie tylko historyczne. Jest także rada naukowa, która reaguje, jeżeli pojawiają się słabe teksty.

Tekst może nie przejść, jeśli nie nadaje się do niczego. Ale to jest normalne. Jak ktoś pisze pracę historyczną, a nie jest historykiem, tylko historykiem sztuki i pisze pracę o historii, no to znaczy, że dobrze zna się na historii sztuki. A w historii ma mnóstwo błędów. Staram się dobierać recenzentów, którzy świetnie się znają na temacie. Czasami są to bardzo krytyczne recenzje, a nawet negatywne.

Jakie wyróźnienia dostawało Koło wcześniej?

W edycji 2014 dostaliśmy wyróżnienie projekt roku. „Koło historii” powstało w 1998 roku. Wcześniej drukowali teksty tylko studentów UMCS po okolicznościowych konferencjach. Daleko temu było do czasopisma. W tym roku dostaliśmy nagrodę, co znaczy, że ktoś wziął to, przeczytał i docenił. Postanowił, że czasopismo nie jest gorsze i niewiele się różni od innych wydawnictw stricte naukowych.

Generalnie chodzi o to, żeby młodzi ludzie byli wśród dorosłej nauki, a nie tylko na zasadzie studentów. To dlatego dostali nagrodę, że świetnie wpięli się w świat nauki. Są naukowcami, jeszcze nie będąc nimi fizycznie, bo to tylko studenci. Publikują artykuły nie mając tytułu zawodowego. I to publikują teksty, które przechodzą przez podwójne recenzje.

Ile osób jest w Kole?

W tej chwili to kilkanaście osób. Około dziesięciu z pewnością spełnia tę rolę. Nie jest to liczba ogromna. Jest to bardziej kwestia jakości, a nie masowości, jak w innych kołach. Są to historycy z naszego wydziału. Na początku roku jest rekrutacja, ale zapisać się można w każdym momencie.

Czym się zajmuję Koło Naukowe Historii w ciągu roku?

Popularyzacją historii. Teraz nie jeździmy, ale kiedyś jeździliśmy wśród szkół. Czy ze mną, czy z kimś innym, występowaliśmy jako żywa reklama historii. Kiedy widzą, że to są osoby starsze od nich o 5 lat, są podobne do brata lub siostry, to mają zupełnie inny kontakt. Widzą, że ludzie studiują i są zadowoleni z tych studiów.

Głównie zajmujemy się pracą nad „Kołem Historii”. Omawiamy projekty, co zrobić. Część się udaje, część nie.

Czy jest Pan zadowolony z działalności i osiągnięć?

 

Jeśli chodzi o czasopismo, to zawsze może być lepiej. Wydawnictwo jest punktowane na liście Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Ma trzy. W Polsce bardzo niewiele jest takich czasopism.

Jeśli chodzi o nagrodę, to jest ona top of the top, więcej już nie można dostać. Moja funkcja nie ogranicza się tym, że jestem opiekunem koła. To jest wspólny projekt. Dzięki ciężkiej pracy mamy taki produkt – „Koło historii”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *