Już 24 marca (piątek) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej organizuje Drzwi Otwarte dla wszystkich zainteresowanych studiami na naszej uczelni. Impreza dzieli się na część zbiorową, która odbywa się w Chatce Żaka (ul. Idziego Radziszewskiego 16), oraz na część indywidualną, która odbywa się na każdym z Wydziałów naszego Uniwersytetu. Na Wydziale Politologii (plac Litewski 3) będziemy czekać na Was już od 9.00.

 

Warto zagłębić się w ofertę edukacyjna naszego Uniwersytetu, tym bardziej, że w tym roku pojawiło się kilka nowych oraz bardzo interesujących propozycji!

 

Technologie cyfrowe w animacji kultury

Studia stacjonarne II stopnia, prowadzone w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS. Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnych instytucjach kultury wykorzystujących techniki multimedialne; w nowych ośrodkach animujących praktyki kulturalne z wykorzystaniem technologii ICT, takich jak medialaby, portale internetowe i różne serwisy sieciowe zajmujące się problematyką kulturalną.

Program studiów zakłada wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające im aktywne uczestnictwo oraz pracę animacyjną w zakresie kultury i edukacji. Oferta poszerzona jest też o kształtowanie umiejętności związanych z sieciowymi kanałami komunikacji oraz nowoczesnymi formami zarządzania wiedzą i działalnością kulturalną.

Program kształcenia skupia się na 9 modułach tematycznych: grafika komputerowa w praktykach kulturowych, animacje komputerowe w działaniach kulturalnych (także w cyberprzestrzeni), wizualizacja zjawisk kulturowych, techniki wideo w tworzeniu treści kulturalnych dla Internetu, tworzenie tekstów elektronicznych dla portali internetowych poświęconych kulturze, film i nowe media w kulturze, cyfrowe narzędzia badania kultury, wybrane aspekty dziejów kultury  i sztuki, zarządzanie i design w kulturze.

 

Produkcja medialna

Studia stacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Politologii UMCS

W ramach kierunku będą utworzone 3 specjalności: produkcja w branży gier, produkcja wydarzenia multimedialnego, realizacja filmowo-telewizyjna. Kierunek ma rozwijać zarówno wiedzę i kompetencje związane z upowszechnianiem i tworzeniem kultury, jak i nowoczesnymi mediami. Studia mają także na celu przekazanie absolwentom fundamentów krytycznej wiedzy obejmującej głównie dyscypliny naukowe z zakresu nauk społecznych oraz kreatywnych prospołecznych postaw i umiejętności.

Koncepcja programu studiów była konsultowana z wieloma specjalistami zewnętrznymi (m.in. montażystami, operatorem i producentem filmowym, producentem gier komputerowych, reżyserem filmów animowanych i autorem animacji komputerowych),  przedstawicielami instytucji publicznych oraz reprezentantami nadawców medialnych. Studenci kierunku będą odbywać praktyki zawodowe w firmach i instytucjach publicznych, u producentów i podmiotów medialnych.

 

Studia wschodnie

Studia stacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Politologii UMCS. Zaproponowany program na kierunku „Studia wschodnie” odpowiada założeniom Area Studies oraz Regional Studies. Pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych stwarza perspektywy zatrudnienia w sektorze publicznym i niepublicznym wymagającym kompetencji wschodnich. Studia przygotują absolwentów do realizacji zadań z zakresu problematyki i procesów zachodzących w państwach wschodniosłowiańskich, bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich.

 

Matematyka w finansach

Studia I stopnia stacjonarne prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Program studiów przygotowuje do rozwiązywania problemów matematycznych występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, pozwala też zapoznać się z podstawową wiedzą i narzędziami wykorzystywanymi we współczesnej matematyce ze szczególnym podkreśleniem jej cywilizacyjnego znaczenia.

Dużo zajęć będzie prowadzonych w pracowniach komputerowych, gdzie studenci zapoznają się z technologiami informatycznymi oraz pakietami matematycznymi i statystycznymi, powszechnie wykorzystywanymi w różnych zastosowaniach matematyki, w szczególności w instytucjach ekonomicznych i finansowych.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera, oprócz przedmiotów matematycznych, także przedmioty dotyczące zagadnień prawnych i ekonomicznych. W szczególności wśród nich znajdują się przedmioty zajmujące się analizą strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów w ich społecznych, finansowych i ekonomicznych kontekstach.

 

Matematyka w finansach

Studia II stopnia stacjonarne prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Program studiów obejmuje zaawansowane składniki wiedzy matematycznej i ekonomicznej wykorzystywanej w szeroko rozumianej matematyce finansowej, obsługę oprogramowania statystycznego i finansowego, gospodarowanie zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi; pogłębienie wiedzy i umiejętności z matematyki, w tym z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Z uwagi na złożoność problemów dotyczących sfery finansowej gospodarki program studiów zawiera także przedmioty pogłębiające wiedzę prawną i ekonomiczną. W szczególności znajdują się w nim zaawansowane przedmioty zajmujące się analizą, kształtowaniem strumieni finansowych i ich oddziaływaniem na procesy gospodarowania przedsiębiorstw, instytucji i gospodarki w wymiarze narodowym i globalnym, a także wyceną i rejestrowaniem zdarzeń gospodarczych, analizą procesów i systemów finansowych oraz kształtowaniem tych procesów i ich społecznych, finansowych i ekonomicznych oddziaływań.

Program studiów II stopnia umożliwia absolwentom nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych problemów matematycznych (z pogłębioną wiedzą z ekonomii i finansów) występujących w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki, prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia przede wszystkim w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym.

 

Zapraszamy serdecznie!

By Marcelina Burda

Jestem specjalistką ds. nekrologów. Pasjonuje się też kinem, serialami oraz literaturą. Zazwyczaj swoje teksty piszę przy akompaniamencie ulubionych zespołów, lecz w skrajnych przypadkach przy ścieżce dźwiękowej do filmu Ogniem i mieczem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *