Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Lublin

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Lublin. Stypendium będzie przeznaczone na realizację projektu artystycznego bądź upowszechniającego kulturę w naszym mieście. Nabór trwa do 31 marca 2017 roku.

Projekty artystyczne, które mają szansę zostać objęte stypendium, mogą dotyczyć m.in. filmu, literatury czy malarstwa.

Mogą to być również projekty związane z upowszechnianiem kultury w Lublinie, który może być realizowany
w takich dziedzinach jak animacja kultury czy organizacja wydarzeń kulturalnych. Program działa już od 2013 roku.

O stypendium na realizację projektu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, uczące się lub pracujące w Lublinie, a także jeśli temat projektu jest związany z miastem.

Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu, dołączając do niego dokumentację potwierdzającą dorobek lub działalność kulturalną. Należy również dołączyć życiorys zawierający opis dorobku twórczego lub działalności kulturalnej, a także co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na odpowiednim formularzu.

Stypendium ustala się w wysokości od 2 000 do 10 000 złotych. Projekty można realizować między 1 czerwca, a 31 grudnia.

Jeśli ktoś nie zdąży złożyć wniosku do 31 marca, wystartują kolejne nabory. I tak od 31 października odbywać będzie się nabór wniosków o stypendia na realizację projektów od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, a do 31 marca 2018 roku na realizację projektów od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 roku o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Złotej 2, do 31 marca 2017 roku. Wniosek o stypendium może być złożony osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Na stronie internetowej miasta jest do pobrania regulamin oraz wniosek i rekomendacje do wypełnienia:

http://www.lublin.eu/kultura/informacje/ogloszenia/stypendia-artystyczne-prezydenta-miasta-lublin,1886,44,1.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *