Lubelskie obchody zbrodni katyńskiej

Prawie 22 tys. żołnierzy, urzędników oraz policjantów zamordowanych – taka wyglądała zbrodnia katyńska. 23 kwietnia czcimy pamięć o tych czasach.

5 marca 1940 zapadła decyzja, która w krótkim czasie zmieniła życie tysięcy osób. W ten dzień 6 członków Komunistycznej Partii Bolszewickiej, na czele ze Stalinem podpisało uchwałę, której był wydany rozkaz rozstrzelania polskich oficerów, żołnierzy oraz policjantów. Wszyscy ci ludzie zostali uznani za „wrogów władzy sowieckiej”. Zbrodni tej dokonali radzieccy policjanci z NKWD. Bez wzywania, bez stawiania zarzutów, bez sądów.  Naszym zadaniem jest pamiętać o tym i nieść tę pamięć – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin

W odkryciu prawdy pomogła armia niemiecka, która podczas drugiej  wojny światowej znalazła masowe groby polskich żołnierzy. Przeprowadzona przez czerwony krzyż ekshumacja ustaliła, że zbrodni dokonano wiosną 1940 roku. Świat dowiedział się o zbrodni, której dokonał straszliwy tyran ze wschodu – mówi Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski. Po tym zapadły 50 lat ciszy. Nie mówiło się o tym na uczelniach, nie rozmawiało się o tym na przystankach, dzieciom nie opowiadano o tym historii. Próbowano wykreślić to z pamięci Polaków. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich z władzą komunistyczną na czele nie przyznawał się do winy. Zakazano wspominania o Katyniu. Chcę uczcić pamięć mojej nauczycielki, która mimo zakazów, opowiadała nam o tej tragedii – mówi jeden  z uczestników obchodów. Dopiero przy rozpadzie ZSRR władza ogłosiła, że zabójstwa w Katyniu, Kijowie, Charkowie oraz Mińsku poprowadziło NKWD. Nasza władza przyznaje się do winy i dla nas to też jest tragedią – mówi Michail Lukowskij, z Rosji

  1. rocznica tragedii katyńskiej w Lublinie zaczęła się z świętej mszy w intencji zbrodni, natomiast później odbyły się uroczystości przy pomniku ofiar Katynia. Cześć i chwała bohaterom, cześć ich pamięci – dodaje Gmitruczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *