Czym są media multimodalne?

Źródło: StressFree

W dniach 8-9 maja odbędzie się w Lublinie ogólnopolska konferencja naukowa ”Współczesne media – media multimodalne,,,  organizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS. Tym razem organizatorzy skupią się nad znaczeniem przekazu medialnego nie tylko w polskich, ale i światowych mediach.

To już 9. edycja spotkań z cyklu „Współczesne media”. Tegoroczna konferencja będzie dotyczyć znaczenia mediów oraz tego, dlaczego można o nich powiedzieć, że są multimodalne. Referenci skupią się przede wszystkim na odróżnieniu terminu multimodalność od skojarzeń z zagadnieniami ze sfery lingwistycznej i skłonią słuchaczy do badań nad przekazami: telewizyjnymi, radiowymi, prasowymi czy internetowymi pod tym względem.

 Konferencja będzie obejmowała przede wszystkim tematykę:

  • udziału kodu werbalnego i kodów pozawerbalnych w tworzeniu komunikatu medialnego,
  • narzędzia badawczego wykorzystywanego w analizie przekazów multimodalnych,
  • łączenia perspektyw badawczych w badaniach nad multimodalnymi mediami,
  • pragmatyki multimodalnego przekazu medialnego,
  • multimodalności a gatunkowego ukształtowania przekazów medialnych,
  • multimodalnych przekazów prasowych, radiowych, telewizyjnych, internetowych studium przypadku,
  • trudności dotyczących odbioru multimodalnego przekazu medialnego.

Więcej informacji na ten temat na stronie wydarzenia:  http://www.umcs.pl/pl/wspolczesnemedia.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *