Dzień: 7 czerwca 2017

Grafika dla Skłodowskiej

    Największy drzeworyt w Polsce to dzieło studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Ogromna grafika została stworzona w hołdzie dla patronki naszego Uniwersytetu – Marii Curie-Skłodowskiej – w 150 rocznicę jej urodzin. Studenci II roku grafiki postanowili spróbować wykonać drzeworyt, który…