Gala ,,Aktywni z Lublina”

dobra-rada.pl

Z okazji 700-lecia miasta Lublin, Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował medalami osoby, które wyróżniały się w działalności na rzecz niepełnosprawnych. Podczas spotkania została również rozstrzygnięta XII. edycja konkursu promującego aktywność osób niepełnosprawnych i nagradzającego aktywnych i zasłużonych osób i organizacji.

Medale z rąk Prezydenta otrzymali:

  1. Janusz Jurek

Od wielu lat zaangażowany jest w działania na rzecz aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zasiadał m.in. w Komisji Polityki Społecznej oraz w Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu. W latach 1999–2007 zajmował stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, następnie został zastępcą dyrektora tej jednostki. Przez wiele lat działał w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych Start oraz zasiadał w prezydium zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Jest Prezesem Zarządu Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie.

  1. Jan Arczewski

Od dzieciństwa zmaga się z niepełnosprawnością. Nieprzerwanie od ponad 30 lat prowadzi pierwszy w Polsce Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych. Od wielu lat pełni funkcję Koordynatora wolontariatu i praktyk studenckich w DPS ,,Kalina”. Dzięki niemu z pensjonariuszami codziennie pracuje 36 wolontariuszy.

  1. dr hab. Janusz Marian Kirenko

Profesor  jest uznanym ekspertem i autorytetem w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Zajmuje się teorią i praktyką rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego, seksualnością osób z niepełnosprawnością oraz wybranymi problemami edukacji zdrowotnej, pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i pedeutologii.

  1. Dr Małgorzata Koter – Mórgowska

Członek, założyciel i wieloletnia przewodnicząca Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Lublinie. Inicjatorka i organizatorka licznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdów Samochodowych „Koziołek”, Konkursu Fotograficznego „Z życia Związku”, organizator punktu informacji dla osób niepełnosprawnych działającego od wielu lat przy Lubelskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu.

  1. Zbigniew Nastaj

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zaangażowany w liczne projekty realizowane przez Oddział Lubelski Polskiego Związku Niewidomych. Wieloletni Sekretarz, a później dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych. Poświęca swój czas, zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie na rzecz niwelowania i likwidacji barier utrudniających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Zaangażowany w organizację pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim.

  1. Agnieszka Zańko

Pracuje w Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin i jest administratorem Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Współorganizuje wypoczynek i rehabilitację osobom chorym i niepełnosprawnym oraz liczne wydarzenia, inicjatywy, konkursy. Wielokrotna Mistrzyni Polski w pływaniu i lekkiej atletyce. Była  prowadzącą program „Potrafisz” promujący aktywność osób niepełnosprawnych i ich osiągnięcia oraz przez 3 lata prowadziła  autorską dwugodzinną audycję na żywo  na antenie radia eR. Jest Przewodniczącą Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podczas uroczystości na Zamku Lubelskim przedstawiono wyniki XII edycji konkursu. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Lublin zaś Kapitułą i inicjatorem – Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie rekomendacji Kapituły oraz decyzją Prezydenta Krzysztofa Żuka zostały przyznane medale i wyróżnienia w 3 kategoriach:

W Kategorii III  – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych uhonorowano: Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego Nr 1

W Kategorii II – osoby realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina doceniono m.in. Barbarę Lisek, Grzegorza Jakubca oraz Prof. dr hab. Bogusława Marka

W Kategorii. I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe, itp. nagrodzono: Artura Jurka i Zdzisława Kozieja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *