Wszystko co powinieneś wiedzieć o rekrutacji na UMCS!

Podczas tegorocznej rekrutacji, na kandydatów na studia w UMCS czeka 7060 miejsc na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach niestacjonarnych.

1. Do kiedy?

7 lipca zostanie zakończony pierwszy etap rekrutacji, czyli rejestracja na studia oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych.

Następnie 11 lipca Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zakończą postępowania i ogłoszą listy rankingowe oraz listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne ogłoszenie w obiektach odpowiednich wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK.

Od 13 do 15 lipca uczelnia będzie przyjmować dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

2. Co?

UMCS oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w naszej Uczelni mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ponad 100 kierunków) oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

 

Nowości!

W tym roku Wydział Chemii UMCS przygotował nową ofertę dla absolwentów szkół średnich. Mowa o specjalności chemia renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej – jest to unikalny kierunek z pogranicza nauk ścisłych i artystycznych. Na nową specjalność można się zapisywać do 7 lipca – warto się spieszyć, bo w ramach limitu przyjętych zostanie tylko 20 osób.

3. Gdzie?

 

W tegorocznej rekrutacji zapraszamy także kandydatów do aplikowania na nowe kierunki studiów:
Na Wydziale Humanistycznym:
– Technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia,
Na Wydziale Politologii:
– Produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia,
– Studia Wschodnie – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki:
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne pierwszego stopnia,
– Matematyka w finansach – studia stacjonarne drugiego stopnia.
UMCS będzie kontynuowana idea Własnego Funduszu Stypendialnego – jest to forma dodatkowego wynagrodzenia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium będzie można otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne – tzw. działalność społeczną.

Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:
– uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej z jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0,
– zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim,

 

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczących podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych. Planowana kwota stypendium wzrośnie maksymalnie do 4 000 zł i będzie wypłacana w dwóch transzach. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzowego.


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *