Dzień: 7 listopada 2017

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej jest najbardziej otwarty na zagranicznych studentów

Według najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy UMCS jest najbardziej umiędzynarodowiony spośród wszystkich uczelni w Polsce.  Najchętniej wybierają go studenci z Ukrainy oraz Białorusi. Projekt przedstawia aktualne umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. UMCS uplasował się w tym rankingu na 1. miejscu w…