Dzień: 13 listopada 2017

Spotkanie z wnukami Marie Curie – Skłodowskiej uświetniło 150 rocznicę urodzin Patronki Uniwersytetu

W ramach święta Marie Curie Skłodowskiej na UMCS, do Lublina przyjechała para naukowców związanych z lubelską uczelnią.  W Instytucie Informatyki UMCS odbyło się spotkanie z wnukami Curie- Skłodowskiej zorganizowane przez uczelnię, a konkretnie profesora Krzysztofa Pomorskiego. W trakcie wydarzenia na…