Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej jest najbardziej otwarty na zagranicznych studentów

Źródło: cogito.com

Według najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy UMCS jest najbardziej umiędzynarodowiony spośród wszystkich uczelni w Polsce.  Najchętniej wybierają go studenci z Ukrainy oraz Białorusi.

Projekt przedstawia aktualne umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. UMCS uplasował się w tym rankingu na 1. miejscu w Polsce w kategorii „Umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%. Na tak wysoką pozycję ma wpływ liczba 1600 cudzoziemców, którzy studiują na UMCSie, z czego aż 670 rozpoczęło naukę w tym roku akademickim.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zajmuje również 1 miejsce wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy (1393 osoby). Jeśli chodzi o inne narodowości, to uczelnia uplasowała się z kolei na 4. miejscu z liczbą 135 studentów z Białorusi, a w kategorii „Wielokulturowość na uniwersytetach” zajmujemy 11. pozycję wśród czołowych ośrodków akademickich.

Raport Studenci Zagraniczni w Polsce to już ósma edycja opracowywanego przez analityków programu „Study in Poland” prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Badania w tym zakresie są prowadzone przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *