Dzień: 4 czerwca 2018

Zmarła śp. Profesor Halina Wiśniewska

Profesor pełniła funkcję kierownika  Zakładu Metodyki Literatury i Języka Polskiego UMCS przez 23 lata aż do przejścia na emeryturę w 2001r. Jak czytamy na stronie UMCS, dwukrotnie, w latach 1978-1981 oraz 1987-1990, sprawowała również obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego.  Pracowała ponadto…

26 rocznica odwołania rządu Jana Olszewskiego

Gabinet premiera Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991r. przez Sejm I kadencji. Od 5 czerwca 1992r. po tzw. nocy teczek zaczął funkcjonować w niezmienionym składzie, ale już pod przewodnictwem Waldemara Pawlaka do 7 lipca 1992r. Rząd Jana Olszewskiego od…