26 rocznica odwołania rządu Jana Olszewskiego

Gabinet premiera Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991r. przez Sejm I kadencji. Od 5 czerwca 1992r. po tzw. nocy teczek zaczął funkcjonować w niezmienionym składzie, ale już pod przewodnictwem Waldemara Pawlaka do 7 lipca 1992r.

Rząd Jana Olszewskiego od początku nie cieszył się dużym poparciem w parlamencie. Trudności, jakie napotykały partie koalicyjne na drodze do porozumienia oraz zaogniający się konflikt Premiera z Prezydentem Lechem Wałęsą znacząco osłabiły pozycję ówczesnego rządu.

Za rządów Jana Olszewskiego wstrzymano prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, przez co rząd stracił poparcie wśród liberalnych ugrupowań. W jednym z wywiadów Premier Olszewski przyznał, że był to główny powód odwołania jego rządu, ponieważ uderzał w interesy uwłaszczeniowe wielu znaczących osób, które je przeprowadzały.

29 maja 1992r. został zgłoszony przez tzw. małą koalicję wniosek o wotum nieufności dla rządu, który krytykowano m. in. za nieudolną politykę gospodarczą.

Jako kolejną przyczynę składającą się na odwołanie tego rządu często wskazuje się na tzw. listę Macierewicza ogłoszoną 4 czerwca o godz. 10.00 przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Dwie listy zawierające nazwiska osób ewidencjonowanych jako tajnych współpracowników SB/UB, będące wykonaniem uchwały lustracyjnej Sejmu z 28 maja 1992r. wywołały ogromną sensację. Znajdowały się tam nazwiska 64 członków rządu w tym 2 ministrów i 6 wiceministrów, wielu posłów i senatorów.

Jeszcze tego samego dnia Prezydent Lech Wałęsa złożył własny wniosek o odwołanie Premiera.

W nocy z 4 na 5 czerwca Sejm uchwalił wotum nieufności wobec rządu.

Dzień po tym nocnym głosowaniu Lech Wałęsa desygnował na Premiera Waldemara Pawlaka, który objął stanowisko Prezesa Rady Ministrów w niezmienionym składzie, aż do momentu sformułowania własnego gabinetu, co jednak zakończyło się niepowodzeniem i 7 lipca Waldemar Pawlak podał się do dymisji.

19 czerwca 1992r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność uchwały lustracyjnej z ówczesną Konstytucją z 1952r.

Wydarzenia, jakie rozgrywały się z 4 na 5 czerwca 1992r. często są określane mianem nocnej zmiany, czy nocy teczek. Zostały udokumentowane w filmie Jacka Kurskiego i Michała Balcerzaka pt. „Nocna Zmiana” i w książce „Lewy czerwcowy” J. Kurskiego, P. Semki oraz stały się inspiracją do nagrania piosenki pod tym samym tytułem przez zespół KULT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *