Dzień: 13 lipca 2018

Gmach Wydziału Politologii siedzibą Muzeum

Nowym przeznaczeniem Pałacu Lubomirskich będzie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, stanowiące zarazem oddział Muzeum Lubelskiego. Minister kultury przekazał prawie 11 mln zł. na zakup budynku. Prace nad projektem posuwają się do przodu i już we wrześniu swą działalność rozpocznie Kolegium…