Gmach Wydziału Politologii siedzibą Muzeum

Paulina Artych

Nowym przeznaczeniem Pałacu Lubomirskich będzie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, stanowiące zarazem oddział Muzeum Lubelskiego. Minister kultury przekazał prawie 11 mln zł. na zakup budynku. Prace nad projektem posuwają się do przodu i już we wrześniu swą działalność rozpocznie Kolegium Doradcze, które zajmie się zagospodarowaniem merytorycznym zabytkowego obiektu.

W pracach Kolegium Doradczego wezmą udział :

Mgr Anna Augustyniak, Sekretarz Województwa Lubelskiego;

Dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie;

Mgr Barbara Czajkowska, starszy kustosz, kierownik Sekcji Sztuki Zdobniczej, Rzemiosła i Wzornictwa Muzeum Lubelskiego;

Dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii);

Mgr Paulina Florjanowicz, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Dr Andrzej Frejlich, Kierownik Działu Sztuki i Kultury Wizualnej Muzeum Lubelskiego;

Dr hab. Andrzej Gil, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Studiów Wschodnich, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych);

Dr hab. Paweł Kras, Kierownik Katedry Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

Prof. dr hab.Jan Ostrowski, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

Muzeum Ziem Wschodnich jest długo wyczekiwaną inicjatywą przez Kresowian oraz miłośników Kultury Wschodu. Kresy nieodłącznie wpisują się w historię Dawnej Rzeczypospolitej, stanowiąc cenny dorobek dziedzictwa narodowego i ośrodek polskości. Kresowianie mają swój Światowy Kongres Kresowian, w ramach którego co roku w pierwszą niedzielę lipca udają się na pielgrzymkę do Częstochowy, gdzie odbywa się także Światowy Zjazd będący organem uchwałodawczym Kongresu.

Szczytna inicjatywa jaką jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej wspomoże Kresowian w promowaniu nieco zapomnianej cywilizacji dawnych ziem wschodnich RP i stanowić będzie ośrodek pamięci, tradycji oraz bogatej kultury wschodu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *