Dzień: 8 marca 2019

Konstytucja dla Nauki. Spotkanie z Wiceministrem Piotrem Müllerem.

12 marca o godz. 16:00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS odbędzie się spotkanie z wiceministrem Piotrem Müllerem. Znany polityk opowie między innymi o ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zwanej Ustawą 2.0. — Będziemy rozmawiać…