Każde dziecko rodzi się geniuszem !

„Znajomość języków obcych jest jedną z najbardziej cenionych umiejętności w dzisiejszym świecie. Czy Polacy mogą się nią pochwalić?

Ponad jedna trzecia Polaków (38%) zna jeden język obcy, 15% – dwa języki, a trzech na stu badanych (3%) – trzy. Niemal połowa badanych (44%) nie posługuje się jednak żadnym językiem poza polskim. ”1

Tym badaniem chciałabym zacząć mój tekst podkreślając fakt, że wiele osób przez co najmniej 10 lat edukacji nie nauczyło się języka obcego na poziomie komunikatywnym. Jak więc jest to możliwe, że dzieci w przeciągu zaledwie 3 lat uczą się biegle korzystać z języka ojczystego – czyli szybciej niż osoby z tytułem doktora ? Czy oznacza to, że posiadają w sobie „coś”, co pozwala im przyswoić wiedzę szybciej i skuteczniej niż człowiekowi dorosłemu, nie używając przy tym żadnych konwencjonalnych środków?

Aby odpowiedzieć na te pytania, wróćmy do samego początku, w którym to komórka jajowa łączy się z plemnikiem, dzięki czemu powstaje cud – człowiek. Od tego momentu można wpływać na późniejsze zdolności percepcyjne dziecka, wykorzystując do tego np. dobrą dietę. W moim materiale przedmiotem obserwacji będą procesy poznawcze dzieci do lat 3. A zacznę od… MÓZGU. „W chwili urodzenia – większość dzieci ma sto miliardów aktywnych komórek mózgowych, które wytwarzają około pięćdziesięciu bilionów połączeń z innymi komórkami. Pierwszy miesiąc życia – wraz z reakcją zmysłów dziecka na otoczenie tworzą się nowe połączenia synaptyczne – w oszałamiającym tempie dochodzącym do trzech miliardów na sekundę. Pierwsze sześć miesięcy – dziecko początkowo gaworzy, wydając dźwięki, które mogą należeć do wszystkich języków świata, lecz z czasem nauczy się mówić, używając tylko tych dźwięków i słów, które słyszy w swoim otoczeniu, a szczególnie od rodziców. Jego mózg odrzuci zdolność mówienia językiem, którego nie słyszy. Osiem miesięcy – mózg niemowlęcia posiada już około tysiąca bilionów połączeń. Od tego momentu liczba połączeń zacznie się zmniejszać, jeśli dziecko nie znajdzie się pod działaniem bodźców pobudzających wszystkie jego zmysły.” 2

Naukowcy udowodnili, że około 50 % naszych zdolności do uczenia się zdobywamy do czwartego roku życia. Nie oznacza to, że osiągamy połowę wiedzy, jaką posiądziemy w całości naszej egzystencji, tylko, że podczas tych kilku lat tworzą się w naszym mózgu główne drogi neuronowe umożliwiające naukę przez całe życie. Dziecko uczy się, wykonując daną czynność – pełzania poprzez pełzanie, chodzenia poprzez chodzenie, a mowy – mówiąc. Za każdym razem gdy robi coś nowego, tworzy wyżej wspomnianą drogę, po której przepływają impulsy nerwowe. Przede wszystkim dzieci uczą się bawiąc, tak więc kluczem do sukcesu jest zamiana zabawy w kształcące doświadczenie oraz zadbanie o to, aby większość nauki była właśnie zabawna.3

1http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2015/06/K.041_Znajomosc_jezykow_obcych_O05a-15.pdf
W jakim stopniu Polacy posługują się językami obcymi? Które języki obce są najpopularniejsze wśród Polaków?

W maju 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich znajomość języków obcych. Poniższy raport przedstawia

uzyskane odpowiedzi oraz ich porównanie z wynikami badania na ten sam temat sprzed 15 lat.

Termin badania: 8-13 maja 2015 roku

Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat

Technika: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI)

2Gordon Dryden, Jeannette Vos Rewolucje w uczeniu – Rozwój mózgu w pierwszych latach życia dziecka

3J.w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *