Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

pixabay.com

W Polsce wyróżnia się około 20 gatunków zwierząt. Badania wykazują, że prawie połowa Polaków posiada psa, a najliczniejszą grupą zwierząt łownych jest sarna. 22 maja 1997 roku parlament uchwalił „Ustawę o ochronie zwierząt”.

W dużym stopniu przyczynił się do tego Klub Gaja. Powstał na przełomie lat 80. i 90. i zrzesza kilkuset ekologów. Zaangażował się m.in. w akcję ochrony zwierząt, a pod ich petycją do sejmu podpisało się ponad 600 tys. Polaków.

Dzień Praw Zwierząt został ustanowiony przez Klub Gaja dla upamiętnienia tego zdarzenia. Ustawa z 1997 roku określa ogólne zasady ochrony, transportu i uboju zwierząt oraz wykorzystywania ich do celów rozrywkowych. Mowa tu o wszystkich zwierzętach domowych, cyrkowych i hodowlanych. Przestały być rzeczami, a stały się istotami żyjącymi. Człowiek jest im winien poszanowanie i opiekę.

Ustawa m.in. zabrania wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach. Zabrania się też rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Nie można trzymać zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Trzymanie na uwięzi nie może powodować uszkodzenia ciała lub cierpienia oraz musi zapewniać możliwość niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Zwierze, które jest ofiarą znęcania się, może zostać odebrane właścicielowi i przekazane do schroniska. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec zakaz posiadania zwierząt do 10 lat oraz karę finansową do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej również dba o zwierzęta. Co jakiś czas organizowana jest zbiórka żywności, zabawek i koców dla potrzebujących ze schronisk. Zachęcam do brania udziału w tego typu akcjach i szanowania zwierząt nie tylko dziś, ale każdego dnia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *