Profesor Iwona Hofman członkinią I kadencji Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej. Dziekan Wydziału Politologii – Profesor Iwona Hofman została wybrana na członkinię RDN w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Celem Rady Doskonałości Naukowej jest dbanie o jak najwyższe standardy jakości działalności naukowej. Powstanie Rady jest związane z reformą  „Konstytucja dla nauki”, która obejmuje również reformę systemu awansu naukowego. RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

W demokratycznych wyborach do Rady wziąć mogli udział wszyscy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Wybory składały się z trzech etapów. W pierwszym zgłaszano kandydatów. W drugim weryfikowano osoby uprawnione do głosowania. Ostatni etap objęło głosowanie elektroniczne, które trwało od 12 do 30 kwietnia. Do rady weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny naukowej.

Profesor Iwona Hofman otrzymała największą liczbę głosów spośród wszystkich zgłoszonych w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Wraz z nią do Rady weszli również ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII oraz prof. Jadwiga Bożena Woźniak-Kasperek z Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Iwona Hofman jest Dziekanem Wydziału Politologii UMCS oraz Kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku, w której koncentruje się głównie na dorobku Jerzego Giedroycia i „Kultury”. W kręgu zainteresowań naukowych wyróżnia także problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki, teorię gatunków dziennikarskich oraz marketing polityczny. Pełni funkcje między innymi Prezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Sekretarza Kapituły Nagrody im. Jerzego Giedroycia oraz Przewodniczącej Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera.  W 2011 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

W imieniu Studenckiego Koła Dziennikarskiego oraz Redakcji „Polformance”, nad którymi Pani Profesor sprawuje opiekę, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *