Kolejne reformy na polskich uczelniach

Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów oraz szef Resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedział kontynuację zapoczątkowanych reform na polskich uczelniach. Zdaniem ministra nie ma od nich odwrotu. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie?

 

28 listopada w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019”. Podczas niej Gowin zapowiedział, jakich zmian możemy się spodziewać w ciągu najbliższych czterech lat.
W swoim przekonaniu uniezależnił zmiany od kształtu przyszłego rządu i tego, kto będzie kierował Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

„Chcę stanowczo zapowiedzieć, że reforma będzie kontynuowana, (…) – nie ma odwrotu od tej reformy (…). Reforma wymaga pogłębienia” – powiedział Gowin, odnosząc się także do zeszłorocznych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uznał jednak, że pomimo planowanych korekt przepisów, filary dotychczasowych zmian przetrwają.

 

„Zasadniczo jednak chciałbym zapowiedzieć, że czekają nas cztery lata spokojnego wdrażania i stabilizacji” – powiedział minister. Dodał, że w ramach owego „spokojnego wdrażania” następować będą pewne punkty kulminacyjne, a jednym z nich będzie planowane (w tym tygodniu) ogłoszenie wyników konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

Co ma na celu ten konkurs oraz co daje polskim uczelniom udział w nim? Spośród dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, wyłonionych zostanie dziesięć, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać zwiększone o 10% dofinansowanie na badania naukowe. Zdaniem Gowina „To właśnie one powinny podjąć najszybszą konkurencję z najlepszymi uczelniami europejskimi i zacząć piąć się w rankingach”.

 

Pozostałe uczelnie biorące udział w konkursie także uzyskają wsparcie. Będzie to 2-procentowe zwiększenie subwencji uzyskanej w 2019 roku. Minister uważa, że dzięki temu „(…) będą mogły po 6 latach startować z powodzeniem w następnym konkursie”.

 

Jakie wymogi postawiono uczelniom? Aby dany ośrodek akademicki mógł być zakwalifikowany do konkursu:
1) musiał prowadzić badania w co najmniej 6 dyscyplinach naukowych, z czego połowa z nich musiała mieć ocenę A lub A+;
2) nie mógł posiadać kategorii B lub C;
3) żaden z kierunków prowadzonych na danej uczelni nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W konkursie zakwalifikowano: AGH w Krakowie; politechniki: Gdańską, Łódzką, Śląską, Warszawską i Wrocławską; uniwersytety: Gdański, UAM w Poznaniu, UJ, Łódzki, Śląski, Warszawski, Wrocławski, UMK, Pedagogiczny w Krakowie oraz we Wrocławiu; a także uniwersytety medyczne: w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi i Poznaniu.

 

Gowin zapewniał, że ministerstwo nie będzie ingerować w prace komisji oceniających uczelnie. Składać się mają one bowiem z ekspertów naukowych z całej Europy.

 

Kolejnym „punktem kulminacyjnym” będą planowane na rok 2021 wyniki ewaluacji działalności naukowej polskich uczelni. Minister planuje w większym stopniu umiędzynarodowić polską naukę i badania. Rozważana jest także reforma Polskiej Akademii Nauk.

 

Źródło: PAP

 

AKTUALIZACJA 31.10.2019

Podczas środowej uroczystości, odbywającej się na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszono listę 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Wśród nagrodzonych znajdują się:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Warszawska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *