Dlaczego prawosławni obchodzą Święto Bożego Narodzenia 7 stycznia?

Dlaczego kościoły prawosławny i rzymsko-katolicki mają różne kalendarze? Z czym to jest związane? Co się dzieje na Ukrainie i czy to prawda, że ukraińskie kościoły będą obchodziły Święto Bożego Narodzenia, razem z innymi, 25 grudnia?

 

6 stycznia, po 40-dniowym poście, chrześcijanie obrządków wschodnich na całym świecie zasiądą do wigilijnej wieczerzy. Według kalendarza juliańskiego to trzynaście dni później od katolików korzystających z kalendarza gregoriańskiego.

 

Jaka jest różnica między kalendarzami?

 

Kalendarz juliański został opracowany na życzenie Juliusza Cezara. Został wprowadzony w życie w roku 45 p.n.e., obowiązywał w państwie rzymskim, a później też w Europie przez wiele stuleci. Natomiast w roku 1582 papież Grzegorz XIII wprowadził kalendarz gregoriański.

 

Przyjmując w końcu X w. chrześcijaństwo z Konstantynopola, Ruś Kijowska przyjęła też bizantyńską wersję kalendarza juliańskiego, w której rok cerkiewny zaczynał się 1 września, a świecki Nowy Rok – 1 marca. Zreformowany kalendarz początkowo przyjęły tylko kraje katolickie. Do krajów protestanckich dotarł w XVIII wieku, a Rosja przyjęła go dopiero w 1918 roku.

 

Święto Bożego Narodzenia 7 stycznia obchodzone jest nie tylko na Ukrainie, ale także na Białorusi, w Serbii, Gruzji i Rosji.

 

Trzynastodniowa różnica w obchodach bierze się ze stosowania różnych kalendarzy. Ta rozbieżność będzie rosła. Dlaczego?

 

Wynika to z różnicy między długością roku kalendarzowego, a roku astronomicznego. Długość roku kalendarzowego tak gregoriańskiego, jak i juliańskiego jest oczywiście taka sama. Kalendarz juliański jest niekorygowany, zmian dokonuje się jednak w kalendarzu gregoriańskim.

 

Kalendarz zmodyfikowany przez papieża Grzegorza XIII też jest niedokładny. Gdy był reformowany, różnica wobec kalendarza juliańskiego wynosiła 10 dni. Teraz jest o trzy dni większa.

 

W latach kończących stulecia i niepodzielnych przez 400 odejmuje się jeden dzień, ponieważ w ciągu tych 400 lat powstaje 3-dniowe opóźnienie do roku astronomicznego. Do tej korekty wykorzystano tak zwane lata przestępne. W latach 1700, 1800 i 1900, choć luty powinien mieć 29 dni, miał ich 28. Współcześni nie mogli zaobserwować tej zmiany – 2000 rok był podzielny przez 400.

 

Kolejne dostosowanie kalendarza do roku astronomicznego nastąpi w 2100 roku, który nie będzie przestępny. Kalendarz juliański nie jest korygowany w ten sposób, więc różnica wobec gregoriańskiego ponownie zwiększy się i od 2100 roku wyniesie już nie 13, a 14 dni. Wobec tego święta Bożego Narodzenia w kościołach wschodniego obrządku po 2100 roku będą obchodzone nie 7 stycznia, lecz 8.

 

Z tego wynika pewny paradoks. Ukrainę, jak i inne państwa obowiązuje kalendarz gregoriański, a w życiu religijnym – juliański. Nowy rok Ukraina obchodzi 2 razy. Pierwszy to świecki – 1 stycznia, a drugi to, według kalendarza juliańskiego – 14 stycznia, nazywany jest Starym Nowym Rokiem.
Obecnie trwają dyskusje. Blisko 25% Ukraińców pragnie wprowadzenia w Kościele kalendarza gregoriańskiego i świętowania Bożego Narodzenia razem z całym światem. Czy jest to możliwe?

 

Od dwóch lat na całym terenie państwa 25 grudnia jest dniem wolnym od pracy. W tym roku po raz pierwszy w niektórych prawosławnych kościołach na Wołyniu odbyła się msza świąteczna (odbędzie się także 7 stycznia).

 

Kiedy należy obchodzić Boże Narodzenie?  To obecnie jeden z najbardziej popularnych tematów w ukraińskich mediach.

 

Jedni mówią, że trzeba wprowadzać zreformowany kalendarz i jednocześnie przybliżać się do zachodu.  Drudzy natomiast zdają sobie sprawę z tego, że to raczej niemożliwe. Od wielu stuleci mamy tradycję świętowania kościelnych świąt według juliańskiego kalendarza. Te osoby argumentują to również tym, że święto Bożego Narodzenia jest jedną z niewielu rzeczy, która łączy Ukraińców ze wschodu i zachodu państwa i zmiana dat może negatywnie odbyć się na relacjach i tak podzielonego narodu.

 

Niektórzy bardzo się cieszą nowymi zmianami. Po raz pierwszy obchodzili wigilię 24 grudnia. Obiecują także nie rezygnować z prawosławnej tradycji i obchodzić święta dwa razy w roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *