Na Lubelszczyźnie zakaz petard

Lech Sprawka- wojewoda lubelski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie całego województwa. 24 grudnia 2019 roku decyzja weszła w życie i potrwa aż do 31 stycznia 2020 roku.

Czy to oznacza, że w nadchodzący Nowy Rok nie będzie można podziwiać rozbłyskujących się fajerwerk na niebie?

– Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w sylwestra i Nowy Rok odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.– czytamy w komunikacie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. -Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w Kodeksie postępowania w prawach o wykroczenia.

Jednym słowem zakaz nie obowiązuje wyjątkowo 31 grudnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. – Nowego Roku.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Maciej Cieciora

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *