Pracownicy UMCS w komitecie naukowym PAN

Aż 30 pracowników UMCS w 19 komitetach naukowych będzie reprezentować Polską Akademię Nauk na kadencję 2020-2023

Polska Akademia Nauk to państwowa instytucja naukowa, służąca upowszechnianiu i popularyzacji nauki i kultury oraz rozwojowi szkolnictwa wyższego. Członkowie komitetów zajmują się między innymi opracowywaniem stanowisk i ekspertyz naukowych dla administracji państwowej oraz pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych.

Poniżej prezentujemy listę pracowników reprezentujących UMCS w Polskiej Akademii Nauk. Warto zaznaczyć, że znajduje się wśród nich opiekun Studenckiego Koła Dziennikarskiego, profesor Iwona Hoffman, Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach.

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

dr hab. Cezary Domański

profesor dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński

Komitet Językoznawstwa PAN

dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

profesor dr hab. Anna Pajdzińska

profesor dr hab. Maria Wojtak

Komitet Nauk Historycznych PAN

dr hab. Dariusz Kupisz

profesor dr hab. Jan Andrzej Pomorski

 

Komitet Nauk o Literaturze PAN

profesor dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

Komitet Słowianoznawstwa PAN

profesor dr hab. Roman Lewicki

 

Komitet Nauk Geograficznych PAN

profesor dr hab. Radosław Dobrowolski

Komitet Nauk Agronomicznych PAN

profesor dr hab. Ryszard Dębicki

Komitet Nauk Demograficznych PAN

dr hab. Wojciech Janicki

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

profesor dr hab. Maria Grażyna Łanczont

dr hab. Irena Agnieszka Pidek

dr hab. Sławomir Terpiłowski

 

Komitet Nauk o Finansach PAN

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc

profesor dr hab. Jerzy Węcławski

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

profesor dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek

 

Komitet Nauk Politycznych PAN

profesor dr hab. Iwona Hofman

profesor dr hab. Grzegorz Janusz

profesor dr hab. Marek Pietraś

 

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

profesor dr hab. Wiesław Gruszecki

profesor dr hab. Marek Tchórzewski

Komitet Fizyki PAN

profesor dr hab. Tadeusz Domański

 

Komitet Astronomii PAN

profesor dr hab. Krzysztof Murawski

Komitet Chemii Analitycznej PAN

profesor dr hab. Ryszard Dobrowolski

profesor dr hab. Małgorzata Grabarczyk

Komitet Chemii PAN

profesor dr hab. Janusz Ryczkowski

 

Komitet Krystalografii PAN

profesor dr hab. Anna Eugenia Kozioł

Komitet Matematyki PAN

profesor dr hab. Zdzisław Rychlik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *