Znasz Lublin od podszewki? Przewodnik inspiracji poszukiwany!

Źródło: https://lublin.eu/turystyka/aktualnosci/dolacz-do-grona-przewodnikow-inspiracji

Jesteś pasjonatem historii miasta Lublin? Lubisz dzielić się wiedzą z innymi? Zostań przewodnikiem inspiracji!

Kolejny raz Miasto szuka osób do oprowadzania po Lublinie, które mają bogatą wiedzę i potrafią z pasją „zarażać” innych opowieściami. Celem programu jest wzmocnienie wizerunku Lublina, jako miasta pełnego inspiracji i ciekawej historii. Objęcie takiego stanowiska gwarantuje prestiżowy tytuł Przewodnika Inspiracji i włączenie do planu działań marketingowych promujących ofertę turystyczną. Ponadto uczestnictwo w szeregu spotkań, szkoleń i inicjatyw.

Wyłonienie uczestników nastąpi na podstawie trójetapowego procesu weryfikacji przez specjalną komisję:

1.ZGŁOSZENIE – Należy zapoznać się z Regulaminem Programu Przewodnik Inspiracji, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Programu i odesłać na adres Organizatora do 6 marca 2020 r.

Zgłaszający powinien złożyć prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy w wersji papierowej w Biurze Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin przy ul. Bernardyńskiej 3 (do 6 marca 2020 r. do godziny 15.30) lub pocztą (decyduje data wpływu do Wydziału).

2.TEST Z WIEDZY O MIEŚCIE – Organizator przed upływem 20 marca br. powiadomi osoby, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu o zasadach przystąpienia do testu e-learningowego z wiedzy ogólnej o mieście. Uczestnik po uzyskaniu instrukcji od Organizatora będzie miał 2 tygodnie na przystąpienie do testu, którego wynik zostanie mu niezwłocznie przekazany po uzupełnieniu wszystkich odpowiedzi.

Uwaga: Osoby, które przeszły szkolenie przewodnickie na miasto Lublin zakończone egzaminem zostają zwolnienie z etapu drugiego i automatycznie przechodzą do etapu trzeciego.

3.SPACER Z KOMISJĄ PROGRAMOWĄ – Organizator skontaktuje się z osobami, które zostały zakwalifikowane do trzeciego etapu oraz wspólnie ustali termin spaceru z Komisją Programową celem oceny zgłoszonej Oferty Turystycznej.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w programie wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie: przewodnik.lublin.eu. Nabór trwa do 6 marca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *