Budżet partycypacyjny dla studentów i pracowników zagranicznych na UMCS

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej ogłosił konkurs projektów dla cudzoziemców, które będą sprzyjały internacjonalizacji. Jest szansa na realizację ciekawych zadań!

Budżet partycypacyjny dla studentów cudzoziemców to innowacyjny projekt, który daje możliwość realizacji projektów w ramach programu poprzez wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności UMCS przez studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych. Umożliwia im kreowanie otaczającego ich świata przy jednoczesnym wzbogacaniu życia akademickiego wszystkich osób związanych z Uczelnią.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość decydowania o tym, jak można ulepszyć
i usprawnić Uniwersytet oraz proponować własne inicjatywy, wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego UMCS. Innowacyjność projektu pozwoli na aktywne i twórcze angażowanie, a także wzrost umiędzynarodowienia wśród społeczności UMCS.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu, pt.: „Welcome to Poland”.

Cele inicjatywy:

  • włączenie cudzoziemców w organizację i realizację projektów z zakresu „internacjonalizacji w domu”,
  • integracja zagranicznych studentów, doktorantów i pracowników ze wspólnotą akademicką,
  • poznanie interesów i potrzeb członków wspólnoty zagranicznej poprzez długotrwałe włączenie cudzoziemców w życie Uniwersytetu
  • wyróżnienie roli cudzoziemnych studentów, doktorantów i pracowników,
  • przedstawienie UMCS jako uczelni, która jest załączona do procesu internacjonalizacji,
  • zwiększenia zasobów finansowych dla działalności międzynarodowej wspólnoty akademickiej,
  • wybór najciekawszych projektów dla realizacji, które są częścią celów programu, pt.: „Welcome to Poland”.

Wybranych zostanie 5 najlepszych projektów przez komisję i głosowanie on-line. Każdy z tych projektów będzie sfinansowany w wysokości do 7 000 zł.

Zgłaszać się mogą zagraniczni studenci, doktoranci i pracownicy – pojedynczo, a także w zespołach co najmniej dwuosobowych.

Ostateczny czas na złożenie ofert: 10 maja 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać w języku ukraińskim: (https://www.umcs.pl/uk/aktual-nost-,1596,partitipatornii-bydzet-v-dkritii-konkurs-dly-podac-zayvok,89611.chtm?fbclid=IwAR1pXGswbPmhlyMuM1elBDBVoVaAhnwKfqSFzXgaz8KRr8xJSqXsnWgrVe4#page-1)

W języku angielskim: (https://www.umcs.pl/en/news,17,participatory-budget-open-call-for-submitting-projects,89549.chtm#page-1)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *