Na zajęcia w tym roku nie wrócimy

Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski 11 maja 2020 roku wydał zarządzenie, które reguluje resztę roku akademickiego. Zwyczajne zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywać. Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 zakończymy w sposób zdalny.

Zajęcia takie jak: wykłady, ćwiczenia, lektoraty, konwersatoria, seminaria dyplomowe (oprócz tych wymagających specjalistycznych urządzeń i programów), zostają wyłączone z trybu stacjonarnego. Odbywają się obecnie i będą jednak odbywać się dalej poprzez internet. Wykładowcy dalej mogą przesyłać materiały drogą mailową, bądź za pośrednictwem jednego z komunikatorów np. Big Blue Button (pośrednictwo Wirtualnego Kampusu), Mircrosoft Teams itd.

Sam semestr letni w zarządzeniu Rektora może zostać przedłużony nie dłużej niż do 10 lipca bieżącego roku. Natomiast sesja egzaminacyjna może zostać przedłużona nie dalej niż do 31 lipca. Termin egzaminów poprawkowych zaś został ustalony na 7-25 września.

Reszta informacji w zarządzeniu odnosi się do wykładowców – polecenie by użyć urlopy z poprzednich lat oraz prośby o zachowanie wszelkiej ostrożności przy prowadzeniu działalności naukowej. Całe zarządzenie zakończone jest podsumowaniem, że wchodzi w życiu od razu po podpisaniu i obowiązuje do odwołania, w zależności od sytuacji związanej z wirusem SARS-COV-2.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *