Rusza Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery!

Fot. FB

Już po raz siódmy rusza kolejna edycja ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery. Dotychczas nagrodzono 18 laureatów, których prace zostały wydane jako wysoko punktowane artykuły i monografie w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Media Biznes Kultura”. Prace można zgłaszać do 20 listopada 2020 r.

Fot. FB

Medi@stery to ogólnopolski konkurs kierowany do absolwentów studiów magisterskich obejmujących nauki o komunikacji społecznej i mediach. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z zakresu wiedzy o mediach, łączenie interdyscyplinarnej wiedzy praktyką oraz wyróżnienie najlepszych studentów.

Organizatorzy konkursu przewidują trzy główne nagrody.

Autor pracy magisterskiej, nagrodzonej pierwszym miejscem otrzyma:

  • dyplom,
  • opublikowanie utworu drukiem przez Organizatora na własny koszt,
  • przekazanie 10 egzemplarzy wydrukowanego utworu,
  • roczne członkostwo Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są:

  • dyplom,
  • opublikowanie fragmentów utworu w interdyscyplinarnym czasopiśmie naukowym „Media Biznes Kultura” przez Organizatora na własny koszt,
  • przekazanie 2 egzemplarzy czasopisma naukowego „Media Biznes Kultura” z wydrukowanym utworem.

W konkursie mogą zostać przyznane również wyróżnienia.

Dotychczas nagrody w konkursie Medi@stery zdobyło 18 laureatów, wśród których dominowali studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nagroda w tym konkursie, to nie tylko duże wyróżnienie w świecie naukowym, ale i swego rodzaju „trampolina” do dalszych zawodowych badań młodych medioznawców.

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna na stronie:
www.mediastery.ug.edu.pl

Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/918678238635060/

Termin przesyłania karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami – do 20 listopada 2020 r.

Organizatorem konkursu jest Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *