Harmonogram zapisów na studia na UMCS

Fot. Megan_Rexazin/Pixabay

Dziś upływa ostatni dzień, w którym można dokonać rejestracji i wnoszenia opłat na kierunki, na których nie przeprowadza się wstępnych egzaminów. Kiedy zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych na studia oraz kiedy można składać niezbędne dokumenty?

Tegoroczna rekrutacja na studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczęła się już 1 kwietnia. Do chwili obecnej, tzn. do 13 sierpnia 2020 r. rejestrację oraz wnoszenie opłat przez kandydatów zakończyły już studia na Wydziale Artystycznym i Humanistycznym. Rejestrację zakończyły także studia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, na których przeprowadzane są egzaminy wstępne oraz Ekonomicznym dla kandydatów cudzoziemców.

13 sierpnia jest z kolei ostatnim dniem, w którym można się zarejestrować i wnieść opłatę za pozostałe kierunki (niespełniające warunków zakończonych już rejestracji), na których nie przeprowadza się egzaminów wstępnych i którzy nie są objęci procedurą sprawdzania znajomości języka polskiego.

Po tygodniu od zamknięcia rejestracji, 20 sierpnia ma zostać ogłoszona lista osób zakwalifikowanych na studia. Wyniki rekrutacji dostępne będą na osobistym koncie w systemie IRK oraz listach umieszczonych na wydziałach.

21-22 sierpnia planowane jest przyjmowanie dokumentów w formie opisanej w systemie IRK. Aby to sprawdzić, wystarczy zalogować się w systemie IRK, a następnie kliknąć nazwę kieruneku, na który się zapisało („Moje kierunki studów”).

Spis wymaganych dokumentów dostępny jest na stronie UMCS w sekcji Wymagane dokumenty .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *