UMCS Z DUŻYM DOFINANSOWANIEM!

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS z wielką radością informuje, że konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymało dofinansowania na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” w wysokości 1.900000,00 zł. 

-Celem programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji, a jego realizacja przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych pracowników Uczelni, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. – możemy przeczytać w komunikacie na stronie uczelni.

Planowane działania będą obejmować m.in.:

prowadzenie prac przedwdrożeniowych mających na celu podniesienie gotowości technologicznej rozwiązań opracowanych na Uczelniach w ramach mini-grantów;
przygotowanie projektów komercjalizacji wyników prac B+R, w tym analiz potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej oraz wycen;
wspieranie powstawania spółek technologicznych typu spin-off na bazie technologii i know-how Uniwersytetu;
promocję oferty technologicznej Uczelni oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w zakresie wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
Liderem projektu, który będziemy realizować od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

W samym konkursie UMCS zajął dobre 7 miejsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *