Kampus Zachodni UMCS im. Unii Lubelskiej – już otwarty!

Symboliczne przecięcie wstęgi, władze rektorskie oraz zwiedzanie nowo wybudowanego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii przy ul. Głębokiej w Lublinie.

Budynek zajmuje ponad 11 tys m² powierzchni, a łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 84 mln złotych. Są to dwa obiekty: Wydział Politologii i Dziennikarstwa – z zachodu i Instytut Psychologii – znajdujący się w skrzydle wschodnim. Jest jeszcze trzecia część tzw. łącznik- znajdują się tam części wspólne, takie jak: biblioteka, szatnia, barek oraz pomieszczenia techniczne.

– Inwestycja w Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej jest niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia studentów, którzy otrzymają nowoczesne przestrzenie do nauki, pogłębiania wiedzy, pielęgnowania pasji, odkrywania własnych możliwości i nowych ścieżek, jak i pracowników, którym zapewniamy odpowiednie warunki do prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Są to bowiem budynki o nowoczesnej architekturze i wyposażeniu, odpowiadające standardom XXI wieku – mówi prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS. – Skorzysta również sama Uczelnia, która zlokalizuje swoje jednostki w pobliżu miasteczka akademickiego. Uniwersytecki kampus staje się w tym momencie przestrzenią jeszcze bardziej unikatową, a do tego nowoczesną i funkcjonalną, ze względu na zgrupowanie obiektów uniwersyteckich na jednym obszarze. Przez tę inwestycję dopełnia się więc pewien pakiet warunków niezbędnych do tego, by UMCS stał się jedną z wiodących uczelni w Polsce, konkurujących ze sobą pod względem poziomu, jakości i komfortu studiów. Jestem przekonany, że efekt końcowy w postaci tej konkretnej infrastruktury będzie stanowił o sile UMCS-u w kolejnych latach – dodaje Rektor UMCS.

W nowym obiekcie studenci będą mieli do dyspozycji pomieszczenia kół naukowych, siedzibę Legii Akademickiej, sale pracy własnej studentów i pracownie telewizyjne. Miejsce znalazły również pracownię testów psychologicznych oraz pomieszczenie akademickiego centrum wsparcia.

W uroczystym otwarciu Kampusu Zachodniego udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Anna Budzanowska, Dyrektor Regionu Warbud SA – Piotr Ordon, twórca projektu architektonicznego obiektów z firmy „home of houses” – Piotr Mysiak, JM Rektor UMCS – prof. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS – prof. Stanisław Michałowski, Kanclerz UMCS – Grażyna Elżbieta Fiok oraz przewodniczący Rady UMCS – Radosław Janik.

Ciekawostką jest to, że z uwagi na znalezione miny przeciwpancerne pochodzące z czasów II wojny światowej realizacja prac w Kampusie od pierwszych dni musiała odbywać się pod nadzorem saperskim. Pomimo początkowych przeszkód stan surowy budynku zakończony został już po ośmiu miesiącach od momentu wejścia na plac budowy.

Z początkiem roku akademickiego nowa cześć kampusu będzie czekała na studentów.

Fot. Bartosz Proll

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *