Zaangażuj się w Strategii Lublina 2030

Mieszkańcy Lublina mogą wziąć udział w tworzeniu przyszłości miasta. Wystarczą tylko dobre chęci oraz aktywność w trakcie prac nad Strategią Lublin 2030. Jak to możliwe?

Niemal każdy może przyczynić się do rozwoju swojego miasta, biorąc udział w badaniach ankietowych. Ważny jest każdy głos, dlatego, że każdy patrzy na rozwój miasta z perspektywy własnych potrzeb oraz doświadczeń. Celem badania mieszkańców Lublina jest wzięcia pod uwagę każdy głos przy określeniu wizji i priorytetów Miasta Lublin w kolejnej dekadzie.

Pracy nad Strategią Lublina 2030 obejmują badania ankietowe, wywiady z przedstawicielami biznesowymi oraz przedsiębiorcami, warsztaty przyszłości, czy prace badawcze grup ekspertów – i to tylko niektóre z działań partycypacyjnych i społecznych zorientowanych na nowy projekt.

W jaki sposób mieszkańcy Lublina wezmą udział w badaniach?

W najbliższym czasie 1800 wylosowanych gospodarstw domowych otrzyma list od Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z zaproszeniem do udziału w badaniu. Papierowe ankiety zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych wylosowanych adresów. Dostępne metody udziału w badaniu to wypełnienie ankiety w formie papierowej i bezpłatne odesłanie jej w dołączonej kopercie lub wypełnienie ankiety on-line.

Jeśli listy nie zostaną wysłane, to wylosowane gospodarstwa domowe odwiedzą ankieterzy, za których pośrednictwem można będzie przekazać wypełnioną ankietę albo odpowiedzieć na pytania ustnie.

Kto może wziąć udział?

Udział w badaniach może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec Lublina. Niekoniecznie respondent musi być zameldowany w Lublinie czy mieć obywatelstwo polskie. Badanie jest anonimowe, nie wymaga przygotowania lub specjalistycznej wiedzy, zajmuje około 40 minut. Ankieta dostępna jest pod adresem: 2030.lublin.eu/ankieta.

Priorytetowe tematy, które będą badane to akademickość, dobre sąsiedztwo, edukacja, gospodarka i przemysły kreatywne, kultura i czas wolny, metropolia, miasto społecznie wrażliwe, miasto zielone, partycypacja, sport, turystyka, urbanistyka i mobilność miejska. Wykorzystując wyniki działań partycypacyjnych i badań, grupy robocze wytyczą strategiczne cele i działania określające sposób działania miasta w kolejnej dekadzie.

Także 26 września odbędzie się gra edukacyjna „Future Game”, poświęcona zmianom klimatycznym. Rekrutacja trwa do 21 września. Natomiast do 29 września można zgłaszać się do udziału w warsztatach przyszłości poświęconych planowaniu przestrzeni miasta oraz trosce o relacje międzyludzkie. Warsztaty odbędą się 3 października. Organizacją tych wydarzeń zajmuje się Lubelska Grupa Badawcza – partner społeczny projektu.

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w spotkaniach grup fokusowych.

Według danych Miasta Lublin dotychczas zgromadzono już około 12 tysięcy opinii mieszkańców. Analiza tych danych wskazuje, że mocne strony Lublina to m.in. skokowy rozwój miasta w ostatnich latach, który doprowadził do nadrobienia zaległości rozwojowych, bogata oferta wydarzeń kulturalnych, zieleń w mieście, łączenie zalet dużego miasta z doświadczeniem spokoju i kameralności, czy wyjątkowość Starego Miasta i nowelizacja Placu Litewskiego.

Więcej informacji o projekcie, w tym raport z już zakończonych etapów, można znaleźć na stronie www.2030.lublin.eu.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *