Kolejna edycja nagrody Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS

umcs.pl

Już w listopadzie poznamy najlepszych studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Sześciu z nich otrzyma tytuł oraz nagrodę pieniężną. Wnioski można składać do 15 listopada.


Nagroda Santander Universidades dla najlepszych studentów i najlepszego doktoranta UMCS przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną w roku akademickim 2019/2020. Studenci otrzymują jednorazowo kwotę 2 500 zł brutto.


O nagrodę mogą ubiegać się studenci 2 lub 3 roku studiów I stopnia, studiów II stopnia, a także 2–5 roku studiów jednolitych magisterskich oraz doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich na 2, 3 lub 4 roku.


Ze względu na panującą epidemię wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.


Więcej informacji: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,nagroda-santander-universidades-dla-najlepszych-studentow-i-najlepszego-doktoranta-umcs,95138.chtm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *