Konkursy Parlamentu Studentów RP

Parlament Studentów RP nagrodzi najlepsze prace dyplomowe i osoby zaangażowane w kulturę akademicką w Polsce. Przewidziano nagrody, najwyższe z nich sięgną 10 000 zł.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zawieszenie funkcjonowania uczelni, zburzyło dotychczasowe funkcjonowanie studentów czy opiekunów zaangażowanych w działalność kulturalną. Z tego powodu niezwykle zależy nam na wyłonieniu najaktywniejszych w tym zakresie i osób, i grup, a dzięki temu zainspirowaniu środowiska akademickiego do działań nie tylko naukowych – mówi Dominik Leżański, Przewodniczący PSRP.

https://psrp.org.pl/

Studenci, którzy pisali w swoich pracach dyplomowych o innowacyjnych rozwiązaniach wdrażanych do gospodarki, nauce na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym) lub edukacji, nauce czy szkolnictwie wyższym do 1 listopada mogą wysłać formularz zgłoszeniowy. Kapituła konkursowa na czele której stoi prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wytypuje laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne.

Kolejną inicjatywą Parlamentu Studentów RP jest konkurs dla osób i grup ze środowiska akademickiego zaangażowanych w życie kulturalne. W konkursie mogą wziąć udział artyści, ale też ci, którzy na co dzień zajmują się promowaniem kultury w środowisku akademickim.

https://psrp.org.pl/

Do 8 listopada czekamy na zgłoszenia — zwróćcie uwagę, że można zgłosić nie tylko siebie, ale i kogoś, kogo chcemy docenić w tym zakresie! Mamy nadzieję, że ten konkurs pozwoli nam promować szerzej kulturę akademicką i przybliżyć tego typu działalność społeczności akademickiej – dodaje Przewodniczący PSRP.
Nagrody finansowe dla osób indywidualnych wynoszą maksymalnie 5 000 zł, a dla grup 15 000 zł.

Więcej informacji: https://psrp.org.pl/parlament-studentow-rp-nagrodzi-najlepsze-prace-dyplomowe-i-osoby-zaangazowane-w-kulture-akademicka-w-polsce/Konkursy Parlamentu Studentów RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *