Miasto pomaga studentom i doktorantom

Po raz kolejny Lublin organizuje Miejski Program Stypendialny.
Przypominamy, że do 30 października trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów.

O stypendia mogą ubiegać się studenci ze średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,5 oraz doktoranci publikujący teksty naukowe w ciągu ostatnich 2 lat akademickich, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów (określonych zgodnie z wykazami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Z programu mogą korzystać osoby mieszkające na terenie Miasta Lublin.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 30 października w udostępnionych przez Urząd Miasta Lublin pojemnikach na dokumenty znajdujących się w następujących lokalizacjach ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15 lub wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego do 31 października na adres Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin. Ze względu na sytuację epidemiczną wniosków nie można składać osobiście.

Szczegółowe informacje na temat Miejskiego Programu Stypendialnego znajdują się na stronie lublin.eu

fot. www.wikipedia.pl

korektor: M.C.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *