Czym jest plagiat naukowy oraz nierzetelność w awansach naukowych? Otwarte webinaria

Fot. mohamed_hassan/Pixabay

Czym różni się plagiat od fabrykacji? Jak wygląda procedura wznowienia postępowania awansowego, na przykład doktoratu lub habilitacji? O tym między innymi porozmawiają członkowie webinariów, organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelekcje poprowadzą znani w Polsce eksperci z bogatym doświadczeniem w zakresie tematyki rzetelności naukowej. Udział w webinariach jest bezpłatny. 

.

Plagiat naukowy oraz nierzetelność w awansach naukowych wielokrotnie stają się tematem tabu na uczelniach wyższych. Powodami, dla których nie zawsze mówi się głośno o tych przykrych zdarzeniach, mogą być między innymi wstyd czy brak wiedzy na ich temat. Czym różni się plagiat od fabrykacji? Jak wygląda procedura wznowienia postępowania awansowego, na przykład doktoratu, habilitacji czy profesury? O tym porozmawiają członkowie webinariów, organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelekcje poprowadzą znani w Polsce eksperci z bogatym doświadczeniem w zakresie tematyki rzetelności naukowej: członek Komitetu Etyki w Nauce PAN, zajmujący się od 23 lat patologią nauki, a w szczególności nierzetelnością naukową, prof. Marek Wroński oraz zajmująca się od 10 lat prewencją nierzetelnych zachowań w nauce, dr Agnieszka Raubo.  Adresatami wykładów są doktoranci, młodzi asystenci UMCS, adiunkci oraz samodzielni pracownicy UMCS. Udział w wykładach jest bezpłatny.

.

Plagiat naukowy w pracach doktorskich 

.

Dla doktorantów i młodych asystentów z UMCS proponowany jest webinar „Pojęcie plagiatu naukowego. Plagiaty w pracach doktorskich – konsekwencje, przykłady”, który odbędzie się 25 listopada o 13 i potrwa 2 godziny. Pierwsza część wystąpienia poświęcona będzie przedstawieniu podstawowych pojęć związanych z nierzetelnością naukową (plagiat, fałszerstwo, fabrykacja) oraz konsekwencji prawnych i dyscyplinarnych dla doktorantów i pracowników naukowych, wynikających z nierzetelnych zachowań związanych z ich publikacjami. W drugiej części spotkania prelegenci pokażą konkretne przypadki plagiatów prac doktorskich. 

.

Błędy w procedurze awansu naukowego 

.

Organizatorzy zapraszają z kolei adiunktów i samodzielnych pracowników uczelni na wykład „Nierzetelność w awansach naukowych — przyczyny i konsekwencje”, który zaplanowano na środę 2 grudnia o godzinie 13. Podczas spotkania zostaną przypomniane podstawowe pojęcia związane z nierzetelnością naukową, jak również krótko omówiona będzie procedura wznowienia postępowania awansowego (doktorat, habilitacja, profesura). Prelegenci przedstawią przykłady nieobronionych habilitacji i profesur oraz wznowionych i/lub unieważnionych habilitacji i przewodów profesorskich. Omówione będzie również sugerowane postępowanie uczelni mające na celu zapobieganie patologiom akademickim. 

.

Otwarte zapisy 

.

Na wykład „Pojęcie plagiatu naukowego. Plagiaty w pracach doktorskich — konsekwencje, przykłady”  chętni mogą się zgłaszać do 23 listopada br. (link do zapisu), a na prelekcję pn. „Nierzetelność w awansach naukowych —przyczyny i konsekwencje” do 30 listopada. (link do zapisu). Wykłady będą realizowane przez platformę MS Teams. Po zakończeniu zapisów drogą mailową zostaną wysłane kody dostępu do zespołów, w których prowadzone będą poszczególne spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, a niemające konta w aplikacji MS Teams, proszone są o aktywację konta na stronie office.umcs.pl. Instrukcja aktywacji konta znajduje się na stronie umcs.

.

Korekta: Anna Marek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *