Kontrola CBA stanowisko UMCS

24 listopada 2020 roku na stronie CBA pojawił się komunikat w sprawie kontroli, przeprowadzonej w ECOTECH COMPLEX UMCS. Wskazuje on na niewłaściwy projekt i budowę samego budynku ECOTECH, niewykorzystywanie wartego miliony złotych sprzętu a także niewłaściwe działanie samego projektu. w wyniku czego miało dojść do milionowych szkód. 

W roku 2016 działalność rozpoczęło Centrum ECOTECH-COMPLEX, którego celem miało być prowadzenie multidyscyplinarnych badań. Był to wspólny projekt jednostek naukowo-badawczych, działających na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. 

Zgodnie z kontrolą CBA, jeszcze na etapie projektowania i wyposażania, nie przeprowadzono konsultacji z pracownikami UMCS czy pracownikami innych jednostek, uczestniczących w projekcie. W wyniku tego pozyskany, najnowocześniejszy w kraju sprzęt był nieużywany lub używany rzadko. 

Jak twierdzi CBA, umowa o dofinansowanie została naruszona przez brak prawidłowej realizacji celu głównego projektu – stworzenia ośrodka o wysokim potencjale badawczym i realizacji wskaźników rezultatu projektu. 

Następnie śledczy odnoszą się do samego budynku Centrum – nie spełnia podstawowego wymagania postawionego przez UMCS – nie jest budynkiem laboratoryjnym, składa się głównie z pomieszczeń technicznych. 

Zgodnie z komunikatem, już podczas projektowania siedem pomieszczeń laboratoryjnych nie spełniało kryteriów określonych dla laboratoriów biologicznych, chemicznych i medycznych. Ponadto winda przeznaczona do transportu sprzętu laboratoryjnego, przez to, że jest za wąska, nie może być użytkowana we właściwy sposób. Co więcej, pomieszczenia do pracy cichej zostały zaprojektowane i wybudowane w rzeczywistości jako pokoje hotelowe. 

Według ustaleń CBA Centrum nie funkcjonowało prawidłowo. Nie podejmowało ono skutecznych działań w celu pozyskania naukowców, funduszy i projektów. Nie otrzymało żadnego dofinansowania związanego z wykorzystaniem wysokopolowego rezonansu magnetycznego o indukcji pola magnetycznego 7 Tesli (MRI 7T). Urządzenie to pozostaje we wstępnej fazie przygotowania, zarówno sprzętów jak i naukowców. 

Niewielka aktywność naukowo-badawcza Centrum powoduje, że cel projektu nie jest realizowany. 

Na skutek ustaleń, wystąpienia pokontrolne zostały wysłane do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz do UMCS w Lublinie. Zostało również skierowane zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa i poświadczenia nieprawdy wobec dwóch osób, w tym dyrektora ECOTECH-COMPLEX. Na skutek wprowadzenia w błąd NCBiR, osoby te spowodowały szkodę w wysokości blisko 400 000 złotych. 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niegospodarności i poświadczenia nieprawdy zostało złożone wobec ówczesnego Prorektora UMCS. Ponadto zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy zostało złożone wobec dyrektora ECOTECH COMPLEX, miał on bowiem wystawić faktury, mimo że dokumentacja projektowa nie była zgodna z założeniami zamawiającego. Na skutek czynów, wobec których złożono zawiadomienie UMCS poniósł 3 172 000 złotych straty, następnie wybudowanie budynku niezgodnego z założeniami doprowadziło do wydania co najmniej 44 868 229,29 złotych, co mogło zwiększyć straty o tą sumę. Zagrożony mógł zostać również sam projekt o wartości 145 140 000 złotych – czytamy w komunikacie. 

Kontrola CBA spotkała się z odpowiedzią ze strony władz UMCS. 
 

Zgodnie z ich wypowiedzią sprawa budowy Centrum sięga roku 2007, zarzuty CBA dotyczą natomiast lat 2007 – 2013, w którym to okresie miejsce miały cztery kadencje władz rektorskich UMCS. 

Według słów uczelni, zgodnie z uzyskanymi przez nią informacjami, kwalifikacja prawna nieprawidłowości nie powinna skutkować złożeniem zawiadomienia do prokuratury. W związku z tym działania CBA są zaskoczeniem dla władz uczelni. 

Jak czytamy dalej – po przedstawieniu protokołu CBA, po pierwszym września 2020 roku, gdy rozpoczęła się nowa kadencja władz rektorskich wdrożono w Centrum ECOTECH-COMPLEX działania naprawcze i wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Centrum. Zmieniono między innymi jego dyrektora. 

W nowej kadencji władze UMCS podjęły działania w celu odpowiedniego wykorzystania sprzętu badawczego. Rozpoczęły one tworzenie centrum biomedycznego, a także badania nad wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii. Zespoły badawcze działające w Centrum wystąpiły o finansowanie wobec wielu instytucji naukowych. W wyniku tego jeden z projektów badawczych, prowadzonych w ramach Centrum, uzyskał dofinansowanie. Poza tym, jak podają władze UMCS, w ECOTECH-COMPLEX jest tworzone Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska, skupiające wokół siebie kilkanaście polskich ośrodków akademickich. Do tego także poczyniono starania o uzyskanie statusu „Associated partner” w ramach programu Erasmus Mundus framework: MaMaSELF+. 

Korekta: Dawid Kobylański 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *