Krakowskie Przedmieście zmieni swój wygląd!

fot. Miasto Lublin

13 dużych drzew oraz ponad 700 krzewów ozdobnych, rabaty z nasadzeniami o łącznej powierzchni 200 metrów kwadratowych, a do tego przeprojektowanie miejsc postojowych – tak w najbliższym czasie zmieni się przestrzeń wzdłuż północnej części Krakowskiego Przedmieścia. 

Właśnie ruszyły prace przygotowawcze związane z przygotowaniem miejsca dla nowej zieleni na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Ewangelickiej. 18 listopada rozpoczęto rozbiórkę nawierzchni miejsc postojowych. Na początku grudnia w tym miejscach zostaną posadzone drzewa i krzewy, by ulica zaczęła odzyskiwać swój dawny wygląd. Wzdłuż pasa drogowego pojawią się lipy drobnolistne oraz krzewy – róże i irgi błyszczące. – Przystępujemy do projektu, którego celem jest zwiększenie przestrzeni dla pieszych i zieleni miejskiej. Tak jak kiedyś, wzdłuż ulicy Krakowskie Przedmieście, ponownie pojawi się szpaler dużych drzew. To kolejne działanie w centrum Lublina, po przebudowie deptaka i Placu Litewskiego, które ma na celu poprawę estetyki tej części miasta i stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.  

fot. Miasto Lublin

Na czas prowadzonych robót wyłączone są z użytkowania miejsca parkingowe po stronie sądu. Wygrodzony jest również pas jezdni o szerokości około trzech metrów. Na pozostałej części jezdni odbywa się ruch dwukierunkowy po dwóch pasach ruchu. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście, 3 Maja i Kołłątaja działa w systemie żółty puls. Etap tych prac potrwa około dwóch tygodni. 

fot. Miasto Lublin

Po skończeniu prac związanych z zielenią rozpoczną się roboty drogowe chodników oraz miejsc parkingowych. Miejsca do parkowania zostaną uporządkowane i skoncentrowane głównie przed siedzibą Sądu Okręgowego. Do dyspozycji pozostanie 14 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Parkowanie będzie odsunięte od rejonu skrzyżowania z ulicą 3 Maja oraz od przejścia dla pieszych. W miejscu tym pojawią się dwie duże rabaty z drzewami, nasadzeniami niskimi oraz 3 stojaki dla rowerów. Prace te będą realizowane w tym roku, podobnie jak planowany remont nawierzchni jezdni na ulicy Krakowskie Przedmieście. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią roboty drogowe, będą one kontynuowane wiosną przyszłego roku.  

Do końca grudnia organizacja ruchu w zakresie parkowania zostanie zmieniona. Koszt inwestycji szacowany jest na około 900 tysięcy złotych.

Korekta: Anna Marek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *