27 lutego Światowym Dniem Organizacji Pozarządowych!

Sport, kultura, pomoc społeczna czy prawa człowieka – to obszary, w których w Lublinie działają organizacje pozarządowe. 27 lutego to Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, które w postaci stowarzyszeń, towarzystw czy związków, pomagają tworzyć całe społeczeństwo.

Fot. Materiały prasowe

Sport, kultura, pomoc społeczna czy prawa człowieka – to obszary, w których w Lublinie działają organizacje pozarządowe. 27 lutego to Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, które w postaci stowarzyszeń, towarzystw czy związków, pomagają tworzyć całe społeczeństwo.

– Organizacje pozarządowe to bardzo ważny element życia naszego miasta. To one krok po kroku budując społeczeństwo obywatelskie, przyczyniają się do poprawy jakości życia w Lublinie. Dzięki ich aktywności i zaangażowaniu w naszym mieście odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych, a także takie inicjatywy jak udział w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. W dniu święta organizacji pozarządowych warto o tym przypomnieć i życzyć im owocnej pracy oraz satysfakcji z podejmowanych działań. Dziękuję za zauważalne każdego dnia zaangażowanie rzeszy osób realizujących projekty na rzecz dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, sportowców, artystów. Mamy nadzieję, że współpraca Miasta z organizacjami nadal będzie rozwijana w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Mimo trudnego czasu, jakim jest epidemia koronawirusa, pozytywnie postrzegamy przyszłość naszej współpracy. Życzymy nieskończonej energii do realizacji działań na rzecz Lublina ze świadomością, że jest ona dostrzegana i doceniana – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji. 

Miasto Lublin wspiera aktywność obywatelską, stara się integrować organizacje pozarządowe i popularyzować ich pracę. W latach 2010-2020, Lublin przeznaczył ponad 338 milionów złotych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu mogły one prowadzić wiele wartościowych działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i większego zaangażowania obywateli we współdecydowanie o mieście.

Od 2012 roku w mieście funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, która doradza i opiniuje działania organizacji pozarządowych, między innymi konsultuje program współpracy Miasta z NGO. Co roku, Rada Miasta Lublin uchwala Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dokument ten reguluje współpracę samorządu i organizacji.

Na stronie lublin.eu można znaleźć spis organizacji pozarządowych działających w naszym mieście. Bieżące informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi zamieszczane są na stronie lublin.eu

Korekta: Anna Marek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *