Za plagiaty grożą postępowania dyscyplinarne. Komunikat Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Fot. Canva

W związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi możliwości naruszania przepisów prawa autorskiego przez studentów i doktorantów, Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, dr hab. Wojciech Ziętara prof. UMCS wydał komunikat informujący, jakie konsekwencje grożą osobom naruszającym przepisy prawa autorskiego.  

.

 
Za takowe czynności wyróżniono m.in.: 

  • przywłaszczenie sobie autorstwa; 
  • wprowadzanie w błąd co do autorstwa części lub całości utworu; 
  • rozpowszechnianie bez podania nazwiska autora  cudzego utworu w wersji oryginalnej. 

W przypadku potwierdzenia plagiatu, studentowi bądź doktorantowi grozi wszczęcie postępowania dyscyplinarnego z przewidzianymi karami dyscyplinarnymi, w tym wydalenie z uczelni. 

..

 –  Mając na względzie powyższe, informuję, że zgłoszenia zawierające znamiona naruszenia przepisów prawa autorskiego będą bezwzględnie wyjaśniane i zgłaszane do komisji dyscyplinarnej. – napisał Dziekan Politologii i Dziennikarstwa UMCS w komunikacie ws. plagiatowania prac. 

.

Podstawą prawną jest art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa PSWN), w nawiązaniu do art. 287 ust. 2 pkt. 1-5 Ustawy PSWN, art. 308 ust. 5 Ustawy PSWN, par. 122 ust. 1 Statutu UMCS z dnia 29 maja 2019 roku, par. 25 Regulaminu studiów doktoranckich na UMCS z dnia 26 kwietnia 2017 roku oraz par. 17 Regulaminu studiów na UMCS z dnia 24 kwietnia 2019 roku. 

.

Całość komunikatu dostępna tutaj.  

.

Korekta: Joanna Mróz 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *