polformance

Zmiany w procedurach dotyczących obrony prac dyplomowych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Dotychczas jednym z warunków koniecznych do podejścia do obrony pracy dyplomowej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS było dostarczenie pracy w formie papierowej. Jednak dzięki zarządzeniu wydanym przez Kolegium Dziekańskie Wydziału, jest to już przeszłość. Niemniej jednak prace dyplomowe wciąż będą gromadzone – w jakiej formie i jakie będą wyjątki od reguły?

.

To będzie pozytywna zmiana, zarówno dla studentów jak i samego Wydziału. Dzięki uchwale Kolegium Dziekańskiego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie nieskładania pracy dyplomowej w wersji papierowej, w roku akademickim 2020/2021, wszyscy studenci, którzy w tym roku będą się bronić na ww. Wydziale UMCS nie muszą już dostarczać swojej pracy w wersji papierowej przed przystąpieniem do jej obrony.

.

To nie oznacza jednak, że prace nie będą gromadzone.

.

– Mając na uwadze właściwe gromadzenie dokumentacji przebiegu studiów w aktach osobowych studentów w dziekanacie wprowadza się zasadę archiwizacji prac dyplomowych w formie pliku pdf pobranego z Archiwum Prac Dyplomowych przez pracowników administracji na stanowiskach ds. obsługi studentów – czytamy w uchwale.

.

Dokument zastrzega również wyjątki od reguły – w wyjątkowych sytuacjach, na wniosek promotora, recenzenta lub dziekana student może zostać poproszony o przedstawienie wersji papierowej pracy przed przystąpieniem do jej obrony. 

.

Obrony prac na I i II stopniu studiów realizowanych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS mają zostać zrealizowane do 15 lipca 2021 r., a następnie wznowione od 1 września.

.

.

Korekta: Joanna Mróz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *