polformance

Minister Czarnek: od 1 października studenci wracają do nauki stacjonarnej

Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku akademickiego studenci wrócą na uczelnie. Informację tę podał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w trakcie czwartkowej konferencji prasowej. Ponadto, tam gdzie to możliwe, zachęcił również do  przeprowadzania sesji w formie stacjonarnej.

.

Wczoraj minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji prasowej na Uniwersytecie Przyrodniczo-Technologicznym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Zapytany przez PAP o powrót studentów na uczelnie w przyszłym roku akademickim odpowiedział, że obecne prognozy dotyczące warunków pandemicznych pozwalają na powrót studentów do nauczania stacjonarnego.

.

My zachęcamy, widząc, że warunki pandemiczne na to po prostu pozwalają i jeśli one się nie zmienią na gorsze, a wszystko wskazuje na to, że powinno być dobrze, w związku z tym, że szczepimy się i ta odporność społeczeństwa jest na coraz wyższym poziomie, to od pierwszego października studenci wracają do nauki stacjonarnej i te mury nowej Politechniki Bydgoskiej wypełnią się życiem studenckim, którego nam tu strasznie brakuje w tej uczelni i na każdej innej – powiedział szef resortu edukacji i nauki.

.

Minister zachęcił również do realizacji egzaminów w formie stacjonarnej.

.

My zachęcamy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe do tego, żeby sesje egzaminacyjne odbywały się w trybie stacjonarnym. Mamy bardzo elastyczne rozporządzenie, w którym dajemy decyzje rektorom uczelni. To oni w tej sprawie decydują – poinformował.

.

Przypomnijmy, że od 4 maja 2021 r. nauczanie stacjonarne zostało wznowione dla klas I-III szkół podstawowych , zaś od 17 maja dla klas IV-VIII w formie hybrydowej. Jednak jak powiedział minister sytuacja związana z powrotem żaków w mury uczelni jest inna niż dzieci szkolnych, bo pochodzą oni z różnych regionów Polski i w związku z tym muszą wynająć mieszkania, stancje czy pokoje w akademikach. 

.

Trudno było ich ściągać na te kilka tygodni na te zakończenie tego semestru letniego, ale już dzisiaj byłyby takie warunki, bo można już dzisiaj prowadzić zajęcia, również te stacjonarne – powiedział Czarnek.

.

Obecny sposób funkcjonowania uczelni w trakcie pandemii koronawirusa reguluje rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która zezwala rektorowi uczelni lub kierownikowi innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów na podjęcie decyzji w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia.

.

Semestr letni na UMCS. Jak będzie wyglądała sesja?

R.

Realizację zajęć na UMCS w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 reguluje zarządzenie Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, według którego kształcenie w obecnym semestrze letnim prowadzone jest w formie zdalnej, za wyjątkiem niektórych zajęć praktycznych laboratoriów, seminariów, praktyk zawodowych, zajęć terenowych itp.), które mogą być realizowane w formie hybrydowej. 

.

Tryb przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim ma zostać określony w zarządzeniu 39/2021 Rektora UMCS z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, według którego dopuszcza się realizację sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej w formie zdalnej jak i stacjonarnej (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa tj. w szczególności zachowania odległości i wcześniejszego oznaczenia miejsc możliwych do zajęcia przez studentów i osoby prowadzące zaliczenie/egzamin, określenia dokładnych godzin przybycia osób uczestniczących w zaliczeniu/egzaminie zakładając przerwy pomiędzy zaliczeniami/egzaminami poszczególnych osób umożliwiające wietrzenie i dezynfekcję pomieszczeń, zapewnienia środków do dezynfekcji itp).

.

Korekta: Kacper Beda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *