polformance

Polskie Radio organizuje szkolenia dla młodych dziennikarzy. Akademia Radiowa Polskiego Radia

Już w sierpniu ruszą zapisy do Akademii Radiowej Polskiego Radia, w ramach której organizowane będą kursy: na dziennikarza radiowego, reportera, wydawcę programów radiowych oraz realizatora dźwięku. Kursy adresowane są do studentów III roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz osób będących na III roku jednolitych studiów magisterskich. Kursanci mają uzyskać wiedzę z zakresu poprawności językowej, redagowania informacji czy niezbędnych w tej pracy zagadnień prawnych.  

.

Polskie Radio właśnie uruchomiło I edycję Akademii Radiowej, w ramach której odbędzie się cykl kursów przygotowujących do zawodu dziennikarza: radiowego lub reportera, wydawcy programów radiowych oraz realizatora dźwięku. 

.

Wszystkie zajęcia mają być prowadzone m.in. przez doświadczonych dziennikarzy radiowych czy specjalistów ze świata nauki, polityki i mediów. Zajęcia mają odbywać się w studiach nagraniowych i szkoleniowych Polskiego Radia. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w Polsce organizator dopuszcza możliwość zrealizowania kursu online. Kursy mają być realizowane w systemie dziennym przez 5 tygodni (około 100 godzin).  

.

Odbiorcy kursu 

.

Adresatami szkoleń są: 

  • Studenci co najmniej III roku studiów I stopnia, studiów II stopnia, III roku jednolitych studiów magisterskich, a także absolwenci Uczelni – te osoby proszone są o wysłanie zgłoszenia indywidualnego, wypełnionego Elektronicznego formularza zgłoszenia, dostępnego od sierpnia na stronie akademia.polskieradio.pl. Po ukończeniu kursu będzie możliwe podjęcie dalszej współpracy poprzez zawarcie umowy (załącznik nr 1 do Regulamin kursów Akademii Radiowej Polskiego Radia – Spółki Akcyjnej dla studentów i absolwentów Uczelni), 
  • Studenci zgłoszeni w wyniku porozumienia zawartego między Centrum Szkoleń Biura Zarządu działające przy strukturze Polskiego Radia (organizator), a Uczelnią. Treść porozumienia pomiędzy organami, w tym warunki uczestnictwa studentów w kursie, będą uzgadniane indywidualnie z Uczelnią. Jednostki badawcze mogą zgłaszać chęć zawarcia takiej umowy na adres korespondencyjny organizatora kursów lub na akademia@polskieradio.pl

.

O czym będzie mowa podczas szkolenia? 

.

Na uczestników będą czekać takie bloki tematyczne jak: 

  • Zajęcia z poprawności językowej, zajęcia z logopedą, 
  • Redagowanie serwisów informacyjnych, 
  • Nauka systemów do realizacji programu radiowego i jego montażu, 
  • Zagadnienia dotyczące prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, 
  • Sposobu zadawania pytań podczas pracy reportera. 

.

Rekrutacja  

.

Rekrutacja ma się odbyć już w sierpniu za pośrednictwem Elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na akademia.polskieradio.pl. Chętni proszeni są również o wysłanie CV do 14 dni od ogłoszenia rekrutacji. Należy pamiętać, że CV powinno zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata.  
O przyjęciu mają decydować: określona liczba miejsc na kursie, poprawność zgłoszenia, umiejętności i zdolności do pracy w Polskim Radiu S.A. Organizator nie wyklucza przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. O zatwierdzeniu dostania się na kurs organizatorzy mają poinformować stosownym potwierdzeniem na maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem kursu. 

.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć to wrzesień 2021. Kurs zakończy się egzaminem praktycznym, po którym uczestnicy mają otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu. Najlepsi kursanci otrzymają możliwość współpracy z Polskim Radiem. Ponadto najlepszy Absolwent Akademii Radiowej ma uzyskać nagrodę w postaci 3 miesięcznego stażu dziennikarskiego. 

.

Korekta: Kacper Beda 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *